Search
Hrvatska
"Revija" - broj 1/2005 
Impressum
Nakladnik:
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR – 10 002 Zagreb
Hrvatska
e-mail: etk.company@ericsson.com
tel.: +385 1 365 3535
tel.: +385 1 365 4509
tel.: +385 1 365 3209
Priprema:
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle
Uređivački odbor:
Snježana Bahtijari, Saša Dešić, Branko Dronjić, Gordana Kovačević, Siniša Krajnović, Jadranka Lončar, Milivoj Pejković, Željko Popović, Dinka Vuković, Milan Živković
Glavni urednik:
Dinka Vuković
Tehnički urednik:
Jadranka Lončar
Grafički urednik:
Dubravko Bujan
Naslovna fotografija:
Jasna Glavaš