Search
Hrvatska
"Revija" - broj 1/2008 
Impressum
Nakladnik:

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR – 10 002 Zagreb
Hrvatska
e-mail: etk.company@ericsson.com
tel.: +385 1 365 3535
tel.: +385 1 365 4509
tel.: +385 1 365 3209

Priprema:

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Uređivački odbor:

Snježana Bahtijari, Hrvoje Benčić, Damir Bušić, dr. sc. Saša Dešić, mr. sc. Branko Dronjić, mr. sc. Gordana Kovačević, Jadranka Lončar, Željko Popović, mr. sc. Dinka Vuković, mr. sc. Milan Živković

Glavna urednica:

mr. sc. Dinka Vuković

Tehnička urednica:

Jadranka Lončar

Grafička urednica:

Sanja Klaić Bilić

Fotografije:

iz kompanijskoga fundusa