Search
Hrvatska
Novi ugovori 
Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle i BH Telecoma u području integracije sustava

Ericsson Nikola Tesla, domaći lider u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija osigurat će BH Telecomu, najvećem operatoru u Bosni i Hercegovini plasman novih usluga u mobilnoj telefoniji. U Sarajevu su predstavnici ova dva višegodišnja poslovna partnera potpisali ugovore čija ukupna vrijednost prelazi 7,5 milijuna kuna. Ovim ugovorima će se značajno proširiti i unaprijediti ponuda naprednih usluga mobilnim korisnicima mreže BH Telecoma.


Među brojnim rješenjima koje je Ericsson tijekom proteklih godina isporučio na tržište BiH posebno se ističu najnoviji ugovori za isporuku, implementaciju i integraciju hardvera i softvera, testiranje i puštanje u rad te vođenje projekata za platformu za isporuku i kreiranje usluga (SDP - Service Delivery Platform) i m-commerce platformu. Platforma za isporuku i kreiranje usluga predstavlja rješenje koje će omogućiti otvaranje mreže BH Telecoma prema dobavljačima sadržaja i usluga putem jednostavnog i brzog uvođenja novih aplikacija, iskorištenja punog potencijala mreže, konvergenciju mreža i usluga te optimizaciju troškova za korištenje servisne mreže. M-commerce predstavlja cjelovito rješenje koje omogućuje naplatu sadržaja i usluga te nadopunjavanje korisničkih prepaid računa s drugog prepaid, postpaid ili bankovnog računa korištenjem SMS-a, USSD-a ili WAP-a.

 

"Potpisivanje ugovora za platformu za kreiranje i isporuku usluga je izuzetno važan projekt za Ericsson koji želi biti partner BH Telecomu na njihovom putu vodećeg operatora u Bosni i Hercegovini. Drago nam je da i ovim poslom možemo podržati njihovu namjeru da prošire set usluga i tako učine krajnjeg korisnika zadovoljnim", istakla je Jagoda Carić, direktorica prodaje i marketinga za Bosnu i Hercegovinu u Ericssonu Nikoli Tesli.


Mr. Hamdo Katica, generalni direktor BH Telecoma smatra da se potpisivanjem ovog ugovora najveći bosanskohercegovački operator želi predstaviti na domaćem tržištu u novom svjetlu. "Prije svega, stvaraju se pretpostavke za nove servise i mogućnost komunikacije s korisnicima na novim osnovama. Završetkom ovog projekta, može se krenuti s realizacijom Odluke Uprave o otvaranju BH Telecoma prema tržištu", izjavio je prigodom potpisivanja ugovora.


Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle