Search
Hrvatska
Poslovanje 
Poslovni rezultati korporacije Ericsson u trećem tromjesečju 2010. godine

"Prodaja je u ovom tromjesečju porasla 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na prošlo tromjesečje ostala je gotovo na istoj razini zbog negativnih utjecaja snažne švedske krune," kaže Hans Vestberg, predsjednik i glavni izvršni direktor korporacije Ericsson. "Prodaja u ovom tromjesečju za usporedne stavke, prilagođena za tečajne razlike i hedging smanjila se 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

Prodaja mreža porasla je 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine uz kontinuirani prelazak s glasovnog na podatkovno područje poslovanja. Globalne usluge veće su 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine  i predstavljaju oko 40% ukupne prodaje. U lokalnim valutama profesionalne usluge porasle su 10%. Prodaja multimedije pala je 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

Glavni prioritet bio je ublažiti učinke nedostatka komponenti i „uska grla“ u lancu nabave naše industrije. Situacija se postupno popravila tijekom tromjesečja no zadovoljavanje zahtjeva za mobilnim širokopojasnim pristupom i dalje predstavlja izazov. Premda su „uska grla“ u lancu nabave riješena, nedostatak komponenti ostaje i dalje problem.

 

Neto dobit se povećala u odnosu na isto razdoblje prošle godine i u odnosu na prošlo tromjesečje većinom zbog boljih rezultata poslovanja i zarade Sony Ericssona, kao i manjih troškova restrukturiranja. Novčani tok je snažan i u ovom tromjesečju iznosi 1,4 milijarde eura.

 

Tijekom kvartala nastavio se rast mobilnog širokopojasnog pristupa, posebice u Sjevernoj Americi i Japanu. U Kini se tijekom ovog tromjesečja povećala potražnja za širenjem 2G kapaciteta. Indija se postupno poboljšala s 2G isporukama i u odabiru 3G isporučitelja i tu smo zadržali naš tržišni udio. Zapadna Europa je još usporena premda smo osvojili naše prve ugovore u području modernizacije, u kojima se instalirana 2G/3G baza modernizira koristeći višestandardnu radio pristupnu tehnologiju.Na drugim je tržištima spori oporavak uz nastavak opreznog investiranja operatora. Širom svijeta operatori se usredotočuju na smanjenje operativnih troškova i outsourcing pojedinih aktivnosti.
Mogućnosti rasta poslovanja na našem tržištu nastavljaju se, a sinergijska snaga našeg tehnološkog liderstva i skalabilnosti, uz globalnu prisutnost i kompetentne zaposlenike predstavlja našu glavnu prednost“, zaključio je Hans Vestberg.

 

Financijski naglasci:

Neto prodaja u trećem tromjesečju iznosi 5,2 milijarde eura dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 5,1 milijardi eura, što je porast od 2%. U usporedbi s prethodnim tromjesečjem prodaja je gotovo na istoj razini.

 

Nedostatak industrijskih komponenti i uska grla u lancu nabave imali su negativan utjecaj od 300-400 milijuna eura na prodajne rezultate u drugom tromjesečju. Situacija se postupno poboljšala, međutim ostaje izazov da se u potpunosti ispune zahtjevi u području mobilnog širokopojasnog pristupa.

 

Procjenjuje se da je korporacija i u ovom tromjesečju imala negativan utjecaj na prodaju od 200-300 milijuna eura zbog nedostatka komponenti.

 

Bruto marža, isključujući troškove restrukturiranja, porasla je na 39% u usporedbi s trećim tromjesečjem prošle godine kada je iznosila 36% te je na razini bruto marže ostvarene u prethodnom tromjesečju. Porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je proizvodnog programa s većim udjelom nadogradnje i proširenja mreža kao i pozitivnog utjecaja aktivnosti usmjerenih na smanjenje troškova.

 

U skladu s planovima, aktivnosti vezane za smanjenje troškova rezultirale su manjim operativnim troškovima. Međutim, integracija stečenih CDMA i GSM poslova, veće investicije u istraživanje i razvoj te rastući broj 4G/LTE probnih sustava doveli su do porasta operativnih troškova na 1,4 (1,3) milijarde eura, isključujući troškove restrukturiranja.

 

Operativna dobit, isključujući utjecaj joint ventures (JV) kompanija i troškove restrukturiranja, iznosi  677,8 (601,3) milijuna eura. Operativna marža porasla je na 13% dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 12%, a u prethodnom tromjesečju 11%.

 

Ericssonov udio u zaradama JV kompanija, prije poreza, iznosi 0 eura dok je istom razdoblju prethodne godine iznosio -164 milijuna eura, isključujući troškove restrukturiranja te -10,9 milijuna eura u drugom tromjesečju. Sony Ericsson značajno je unaprijedio rezultat u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje kao rezultat programa unaprjeđenja efikasnosti te novog proizvodnog portfelja. Gubitak ST-Ericssona nešto je niži od prošlogodišnjeg, te je na razini prošlog tromjesečja. Troškovi restrukturiranja u JV kompanijama u trećem tromjesečju iznose -10,9 milijuna eura.

 

Neto financijski rezultat iznosi -10,9 (0) milijuna eura i ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlo tromjesečje.

 

Neto dobit iznosi 393,6 (87,4) milijuna eura, a zarada po dionici 0,12 (0,03) eura za tromjesečje. Poboljšanje, u usporedbi s prethodnom godinom i u odnosu na prethodno tromjesečje prvenstveno je posljedica boljeg operativnog rezultata, utjecaja zarada od JV kompanija i manjih troškova restrukturiranja.

 

Operativni novčani tok isključujući odljeve za restrukturiranje iznosi 1,4 (0,754) milijarde eura te bilježi porast u odnosu na prethodno tromjesečje kada je iznosio -218,6 milijuna eura.

 

Novac, novčani ekvivalenti i kratkoročne investicije iznose 8,3 (7,4) milijarde eura.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle