Search
Hrvatska
Health Care Business Arena 2012 
Regionalna konferencija o poslovanju u zdravstvu

 

Health Care Business Arena 2012, regionalna konferencija o poslovanju u zdravstvu, u organizaciji Infoarene i uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja RH, održana je u zagrebačkom hotelu “Regent Esplanade” 24. i 25. svibnja 2012.

 

Zdravstveni sustav, kao jedna od najvažnijih javnih djelatnosti za ukupnu društvenu zajednicu, u vremenima gospodarske recesije suočen je s dodatnim izazovima očuvanja stabilnosti i kvalitete pružene usluge. Posljedično, pred isporučiteljima u ovom sektoru također su veliki zahtjevi za prilagođavanjem. Međusobna komunikacija svih sudionika u zdravstvenom sustavu, razmjena ideja, iskustava i rasprava o potencijalnim rješenjima mogu pridonijeti kvaliteti funkcioniranja sustava u cjelini. Upravo stoga, cilj konferencije bio je potaknuti razmjenu ideja o procesima u sustavu, u svrhu racionalizacije troškova i održanja kvalitetne sinergije, osobito između uprave, davatelja usluge krajnjim korisnicima i isporučitelja. Konferencija je također bila odlična prigoda za prezentaciju novih projekata u pravcu učinkovitosti i njihovog potencijala.

 

Veliko zanimanje sudionika konferencije pobudila su neka od najavljenih ulaganja i reorganizacija dijela zdravstvenog sustava u 2012. godini, predstavljena na okruglom stolu „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u zdravstvenom sustavu, potencijal unapređenja razine usluga”, uz sudjelovanje Siniše Varge, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i niza eminentnih stručnjaka u zdravstvu. Još jednom su istaknuta ograničenja većinskog financiranja modela zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna kao i nizak udio i doprinos privatnog zdravstvenog osiguranja. Apeliralo se na donošenje zakonskih akata koji bi omogućili postupnu i dobro promišljenu strategiju liberalizacije tržišta zdravstvenog osiguranja.

 

Na okruglom stolu „Informacijske tehnologije u zdravstvenom sustavu“ govorilo se o ulozi ICT-a u upravljanju zdravstvenim sustavom te na temelju toga povećanja efikasnosti zdravstvenog sustava. U uvodnom predavanju „Integrirana informatizacija kao nužan preduvjet djelotvornog upravljanja zdravstvenim sustavom“, dr. sc. Miroslav Mađarić, savjetnik ravnatelja za informatiku u KBC Zagreb istaknuo je veliku ulogu informatizacije u uštedama i boljem radu zdravstvenog sustava te istaknuo potrebu većeg budžeta u ovom području. Uz moderatora Ivana Pristaša, voditelja Odjela za informatiku u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo sudjelovali su Tatjana Prenđa Trupec, pomoćnica ravnatelja za IT, HZZO, Miroslav Mađarić te Darko Gvozdanović, menadžer i stručnjak kompanije Ericsson Nikola Tesla u području e-zdravstva i drugi predstavnici isporučitelja u ovome području. Darko Gvozdanović je istaknuo potrebu jasne vizije o uporabi informatičko-komunikacijskih tehnologija u zdravstvu, uz kvalitetno planiranje i ostvarive ciljeve. Predstavio je niz mogućnosti nadogradnji postojećih sustava u kratkom i srednjem roku čime bi se brzo i učinkovito kapitalizirala ulaganja u prošlosti. Tako bi se, na primjer, uz pomoć dostupnih podataka o lijekovima koje je pojedini pacijent uzimao moglo uštedjeti veliki broj radnih sati specijalista pri uzimanju anamneze te izbjeći opasne greške koje mogu proisteći zbog potencijalnih negativnih međudjelovanja lijekova. Dodao je da je puno toga već učinjeno no treba gledati u budućnost i, s time u skladu, odlučiti koji su optimalni koraci za daljnji razvoj e-zdravstva u Hrvatskoj.


Drugog dana konferencije, u dinamičnom predavanju posvećenom mobilnom zdravstvu, Andrea Budin Posavec, menadžerica za prodaju i marketing u području e-zdravstva u Ericssonu Nikoli Tesli, govorila je o ulozi mobilnog zdravstva u pristupu današnjim izazovima u zdravstvu te predstavila iskustva s mobilnim zdravstvom u Ericssonu. Istaknula je značajne Ericssonove reference u ovome području.

 

Predstavila je Ericsson Mobile Health, rješenje nastalo na temelju inicijative i znanja stručnjaka Ericssona Nikole Tesle, koje se trenutačno koristi u nizu pilot projekata širom svijeta, uz pozitivne povratne informacije. Naglasila je da Hrvatska ima sve preduvjete za osiguravanje ovakve vrste usluga poput potrebne infrastrukture i činjenice da nije prevelika zemlja. Za samu implementaciju važno je da državne institucije imaju inicijativu u razvoju mobilnog zdravstva, a uz to su ključne regulatorna potpora i prihvaćanje ovakvih usluga od strane liječnika i korisnika.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle