Skip navigation

Supplier Occupational Health and Safety Requirements - Polish

General OHS Requirements

These OHS requirements are applicable for all suppliers

Ogólne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy Dostawcy firmy Ericsson

Specific OHS Requirements

In addition to the Ericsson General Supplier OHS Standards, these Specific OHS Standards are mandatory for Suppliers of Construction, Field Maintenance and Network Roll-Out Services, and for all other Suppliers for which this document is contractually binding. The Standards are recommended for all other suppliers.

Szczegółowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy Dostawcy firmy Ericsson

Stop Work Authority Process for Suppliers

Ericsson strongly encourages suppliers’ employees and other personnel engaged by suppliers to exercise the Stop Work Authority, or otherwise intervene in a work situation when they, in good faith, believe that they or others are in an immediate danger of suffering a fatality, injury, or illness.

Stop Work Authority

No disciplinary actions or other retaliation (including liability or damage claims) are allowed to be taken against personnel who, in good faith, have exercised the Stop Work Authority.

Please find details in the Prawo do przerwania pracy - proces dla dostawców

Health, Safety and Well-being Supplier Recognition

Ericsson recognizes suppliers’ Good Behavior, Best Practice, or Top Improvement suggestion within the realm of Health, Safety and Well-being. Recognition will be given to the supplier or supplier personnel after Ericsson personnel become aware of the deserving behavior or initiative.

Please find details in the Uznanie dla dostawców za inicjatywy sprzyjające zachowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

OHS Operational Standards

Where applicable, the Suppliers’ OHS Management System shall as a minimum requirement meet or exceed the standards of Ericsson Group OHS Operational standards listed below.

Postępowanie z substancjami chemicznymi

Wspinaczka i prace na wysokości

Wejście do przestrzeni zamkniętej

Zarządzanie pracami budowlanymi i inżynieryjnymi

Bezpieczeństwo kierowców i pojazdów

Hałas z otoczenia i z wykonywanych prac

Narażenie na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych

Ochrona przeciwpożarowa

Praca w pojedynkę

Ręczne prace transportowe

Środki ochrony indywidualnej

Praca z instalacjami elektrycznymi

For the Supplier Occupational Health and Safety Requirements in English and other languages please click here.