Skip navigation
Filtering
5005 - 5013 of 5075

Jun 12, 2002 | General press release

Ericsson sells Microelectronics to Infineon Technologies

May 31, 2002 | General press release

Storägare bildar arbetsgrupp för att utreda rösträttsfrågan

I samband med den förestående emissionen av B-aktier i Ericsson är huvud-ägarna Investor och Industrivärden samt de stora ägarna Alecta, Robur Fonder, Nordeas fonder, AMF Pension, Skandia, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, SEB Trygg Liv, Tredje AP-fonden, SPP Livförsäkring AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Sjätte AP-fonden överens om följande:

May 28, 2002 | General press release

Inbjudan till pressträff i anslutning till extraordinarie bolagsstämma

Ericsson bjuder in till pressträff i anslutning till extraordinarie bolagsstämman torsdag 6 juni 2002.

May 28, 2002 | General press release

Invitation to a press meeting following the Extraordinary General Meeting

Ericsson invites you to a press meeting after the Extraordinary General Meeting on Thursday, June 6, 2002.

May 20, 2002 | General press release

Ericsson wins IP backbone deal in China