Skip navigation
Filtering
5014 - 5022 of 5075

May 16, 2002 | General press release

Ericsson will supply T-Mobile with MMS technology

May 15, 2002 | General press release

Ericsson's advanced innovative database management system installed at Nordnet.

Nordnet, the leading Nordic Internet Broker, recently successfully tested, evaluated and installed a new database management system from Alzato, a venture within Ericsson Business Innovation AB.

May 13, 2002 | General press release

Ericsson registrerar prospekt hos amerikanska börsmyndigheten, SEC

Får ej distribueras i Australien, Kanada eller Japan.

I samband med den planerade nyemissionen har Ericsson i dag lämnat ett första utkast till prospekt av den så kallade Registration Statement on Form F-3 hos United States Securities and Exchange Commission (SEC).

May 08, 2002 | General press release

Ericsson compression technology boosts 3G network capacity

Ericsson has closed the circle from the initial idea to verification by hosting a successful Robust Header Compression, ROHC, interoperability test recently in Sweden. ROHC means performance gains of typically 50 percent for IP based services in all 3G systems.

Apr 22, 2002 | General press release

Ericsson omorganiserar för att möta kundbehov

Ericsson skapar en ny affärsenhet genom att slå samman Mobilsystem med Flertjänstnät. Den nya affärsenheten kommer att ledas av Bert Nordberg.