Filtering

Jul 20, 2007 | Regulatory release

Ericsson rapporterar fortsatt god utveckling

Apr 26, 2007 | Regulatory release

Ericsson rapporterar robust start på året

Oct 19, 2006 | Regulatory release

Ericsson rapporterar fortsatt stabil utveckling

Apr 21, 2006 | Regulatory release

Ericsson rapporterar fortsatt stabil utveckling

Oct 21, 2005 | Regulatory release

Ericsson rapporterar fortsatt stabil finansiell utveckling

  • Fakturering SEK 36,2 (31,8) miljarder i kvartalet, SEK 106,2 (92,5) miljarder jan-sept
  • Nettoresultat SEK 5,3 (4,3) miljarder i kvartalet, SEK 15,8 (11,9) miljarder jan-sept 1)
  • Vinst per aktie SEK 0,34 (0,27) i kvartalet, SEK 1,00 (0,75) jan-sept 1)
  • Fler än två miljarder mobiltelefonabonnenter i världen - möjligt nå tre miljarder inom fem år
  • Jul 21, 2005 | Regulatory release

    Ericsson rapporterar fortsatt god utveckling

  • Fakturering SEK 38,4 (32,6) miljarder i kvartalet, SEK 69,9 (60,7) miljarder januari-juni
  • Nettoresultat SEK 5,8 (5,0) miljarder i kvartalet, SEK 10,5 (7,6) miljarder januari-juni 1)
  • Vinst per aktie SEK 0,37 (0,31) i kvartalet, SEK 0,66 (0,48) januari-juni 1)