Filtering

Jul 21, 2005 | Regulatory release

Ericsson rapporterar fortsatt god utveckling

 • Fakturering SEK 38,4 (32,6) miljarder i kvartalet, SEK 69,9 (60,7) miljarder januari-juni
 • Nettoresultat SEK 5,8 (5,0) miljarder i kvartalet, SEK 10,5 (7,6) miljarder januari-juni 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,37 (0,31) i kvartalet, SEK 0,66 (0,48) januari-juni 1)
 • Apr 22, 2005 | Regulatory release

  Ericsson rapporterar stabil inledning av året

 • Fakturering SEK 31,5 (28,1) miljarder i första kvartalet
 • Nettoresultat SEK 4,6 (2,6) miljarder i första kvartalet 1)
 • Vinst per aktie SEK 0,29 (0,16) i första kvartalet 1)
 • Feb 10, 2005 | Regulatory release

  Ericssons helårsresultat efter finansnetto SEK 28 miljarder

 • Fakturering SEK 39,4 (36,2) miljarder i fjärde kvartalet, SEK 132,0 (117,7) miljarder för helåret
 • Nettoresultat SEK 6,0 (0,1) miljarder i fjärde kvartalet, SEK 19,0 (-10,8) miljarder för helåret
 • Vinst per aktie SEK 0,38 (0,01) i fjärde kvartalet, SEK 1,20 (-0,69) för helåret
 • Oct 22, 2004 | Regulatory release

  Ericsson redovisar fortsatt stabil utveckling

  Tredje kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 31,8 (28,0) miljarder, niomånadersperioden SEK 92,5 (81,5) miljarder
 • Bruttomarginal 47,1% (35,9%) )
 • Rörelsemarginal 22,7% (5,2%) 2)
 • Resultat efter finansnetto SEK 7,0 (1,1) 2) miljarder
 • Nettoresultat SEK 4,8 (-3,9) miljarder, niomånadersperioden SEK 13,0 (-11,0) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,30 (-0,25), niomånadersperioden SEK 0,82 (-0,69)
 • Jul 21, 2004 | Regulatory release

  Ericsson redovisar stabil utveckling

  Andra kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 32,6 (27,6) miljarder, sexmånadersperioden SEK 60,7 (53,5) miljarder
 • Bruttomarginal 47,8% (35,1%) 1)
 • Rörelsemarginal 22,8% (0,8%) 2) exklusive positiv rörelsefrämmande post på SEK 0,3 miljarder
 • Resultat efter finansnetto SEK 7,8 (0,2) 2) miljarder
 • Nettoresultat SEK 5,3 (-2,7) miljarder, sexmånadersperioden SEK 8,3 (-7,0) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,33 (-0,17), sexmånadersperioden SEK 0,52 (-0,44)
 • Apr 23, 2004 | Regulatory release

  Ericsson rapporterar god utveckling i lönsamhet, order och fakturering

  Första kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 28,1 (25,9) miljarder, upp 9% från första kvartalet 2003
 • Bruttomarginal 44,7% (34,1%) ) - upp 3,1 procentenheter från föregående kvartal
 • Rörelsemarginal 16,1% (-10.8%) 2)
 • Resultat efter finansnetto SEK 4,3 (-2,8) 2) miljarder
 • Nettoresultat SEK 3,0 (-4,3) miljarder - upp SEK 2,9 miljarder från föregående kvartal
 • Vinst per aktie 0,19 (-0,27)
 • Feb 06, 2004 | Regulatory release

  Ericsson redovisar starkt förbättrad bruttomarginal och vinst för helåret, exklusive omstruktureringskostnader

  Fjärde kvartalet och helåret i sammandrag
 • Fakturering SEK 36,2 (36,7) miljarder, för helåret SEK 117,7 (145,8) miljarder
 • Nettoresultat SEK 0,1 (-8,3) miljarder, för helåret SEK -10,8 (-19,0) miljarder
 • Vinst per aktie SEK 0,01 (-0,58), för helåret SEK -0,69 (-1,51)
 • Justerad bruttomarginal 41,6% (32,6%) - upp 5,7 procentenheter från förra kvartalet
 • Justerat resultat efter finansnetto SEK 5,5 (-2,1) miljarder, för helåret SEK 2,8 (-14,0) miljarder2
 • Kassaflöde före finansieringsaktiviteter SEK 4,6 miljarder - netto likvida medel uppgick till SEK 27,0 miljarder
 • Omstruktureringskostnader SEK 4,0 (6,3) miljarder, för helåret SEK 16,5 (12,0) miljarder