Skip navigation
Nauka bez granic. Z dowolnego miejsca.

Nauka bez granic. Z dowolnego miejsca.

Ericsson tworzy świat nieograniczonej łączności, w którym możliwe będzie dotarcie do większej liczby uczniów niż kiedykolwiek wcześniej i zapewnienie im niespotykanych dotychczas możliwości. Doświadczenia poznawcze oddziałujące na wszystkie zmysły i dostęp do edukacji na wysokim poziomie sprawią, że w podróży przez życie każdy będzie mógł z łatwością bogacić się o nową wiedzę i umiejętności. Sztandarowy program edukacyjny Ericsson o nazwie „Connect to Learn”, angażujący zdobycze sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), od 2010 r. przyniósł korzyści już ponad 200 000 uczniów w 25 krajach.

Edukacja kluczem do lepszej przyszłości

Edukacja kluczem do lepszej przyszłości

Wyobraź sobie przyszłość, w której każdy i wszędzie ma dostęp do najlepszej na świecie edukacji. Wyobraź sobie brak granic i brak osób pozbawionych dostępu do edukacji. Świat połączonych w jednej sieci szkół w służbie połączonych tą samą siecią uczniów – młodych, starych, biednych, bogatych, od mieszkańców ogromnych metropolii po mieszkańców trudnodostępnych górskich wiosek. Łączność przyszłości, która zlikwiduje nierówności w dostępie do edukacji i problem wykluczenia, nadając nauce uniwersalny charakter. Choć brzmi to jak marzenie, jest naprawdę możliwe w świecie, gdzie cyfrowe innowacje będą stanowić uzupełnienie klasycznej nauki i pozwolą na jej ewolucję.

Ericsson jest dumnym członkiem Komisji ONZ ds. Internetu Szerokopasmowego dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nasza praca koncentruje się na likwidacji digitalnych nierówności z myślą o mniej uprzywilejowanych społecznościach, które nie posiadają odpowiednio rozbudowanej infrastruktury. Dążymy do utworzenia platformy, która pozwoli inaczej spojrzeć na edukację, wspierając tym samym postulaty Mapy drogowej ws. współpracy cyfrowej Sekretarza Generalnego ONZ.

Świat potrzebuje lepszego dostępu do edukacji o wysokiej jakości

Obecnie ponad miliard dzieci uczestniczy codziennie w lekcjach o takiej czy innej formie. To prawdziwy triumf. Wciąż jednak 260 milionów dzieci w wieku od 5 do 16 lat nie uczy się w żadnej szkole (źródło: UNESCO). To ogromny problem, który wymaga pilnego podjęcia działań. Do tego pandemia COVID-19 (która obnażyła poważne braki w zakresie dostępu do nauki online w skali globalnej) była poważnym ciosem dla edukacji ponad 1,5 miliarda uczniów w wieku od 16 do 25 lat na całym świecie. Może to negatywnie wpłynąć na dochody młodszego pokolenia w okresie całego życia, obniżając je nawet o 10 bilionów USD. To fatalna wiadomość dla osób indywidualnych, a dla światowej gospodarki jest ona wręcz tragiczna (źródło: Bank Światowy).

Ericsson jest pierwszym globalnym partnerem UNICEF zaangażowanym w stworzenie mapy przedstawiającej luki w dostępie szkół do internetu. Wspiera to realizację inicjatywy Giga, która ma na celu zapewnienie wszystkim szkołom łączności z internetem do 2030 r. Od 2019 r. w ramach inicjatywy Giga objętą mapą niemal milion szkół.

„Udowodniono bezpośredni związek pomiędzy jakością edukacji a wyższą produktywnością, lepszymi zarobkami, większymi wydatkami konsumenckimi, rozwojem ekonomicznym i ogólnym dobrobytem. Jeżeli nie podejmiemy działań na rzecz upowszechnienia edukacji uniwersalnej, skutki odczują nawet potęgi gospodarcze, a najbiedniejsze kraje znajdą się jeszcze bardziej w tyle”
– powiedziała Heather Johnson, Wiceprezes, Dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Społecznej w Ericsson

Wyzwalamy nasze edukacyjne supermoce

Droga do uświadomienia sobie potencjału cyfrowych innowacji w edukacji zaczyna się od podstawowych umiejętności informatycznych. Posiadając wiedzę i umiejętności umożliwiające interakcje ze światem digitalnym, nauczyciele będą potrafili nadać nauczaniu nowy wymiar, a uczniowie będą w stanie wiele z niego wynieść. Właśnie temu, czyli promowaniu cyfrowej nauki, służy technologia mobilna w edukacji – a to oznacza wyzwolenie naszych edukacyjnych supermocy. Niezależnie od tego, czy mamy na myśli naukę spersonalizowaną, współpracę i wspólne tworzenie prac artystycznych, czy większą elastyczność pozwalającą studentom decydować, gdzie, kiedy i jak chcą się uczyć, nowoczesne rozwiązania sprawiają, że wszystko to jest możliwe. Gdy łączy nas technologia, rzeczy wyjątkowe stają się rzeczywistością.

Ericsson Digital Lab już dziś stanowi inspirację dla młodych ludzi w społecznościach Afryki Południowej, Indii, Chin, Szwecji, USA i Włoch, pozwalając im przygotować się na sieć 5G przyszłości.

Wyzwalamy nasze edukacyjne supermoce

Nowe podejście do kształcenia

Nowe podejście do kształcenia

Dzięki możliwościom, jakie daje ogólnodostępna łączność, szkoły i uniwersytety zmienią wyobrażenie o nauce – i to zarówno z punktu widzenia nauczyciela, jak i ucznia. Nauczyciele uzyskają narzędzia do tego, po zróżnicować metody nauczania, co z kolei zwiększy poziom zaangażowania uczniów, którzy będą mieli do dyspozycji pomoce naukowe i programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Już dziś obserwujemy rozkwit takich inicjatyw, jak masowe otwarte kursy online (MOOC), które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na edukację na odległość dla dorosłych. Nadal pozostaje jednak wiele do zrobienia. Do roku 2030 – wyznaczonego przez ONZ ostatecznego terminu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – cyfrowe rozwiązania nadadzą edukacji nowy wymiar, umożliwiając kształtowanie umiejętności jutra już dziś.

Niezwykły świat nauki eksperymentalnej

Rzeczywistość rozszerzona (XR), poprzez połączenie rzeczywistości mieszanej, rozbudowanej i wirtualnej, jest w stanie zaoferować wyjątkowe metody nauczania o bezprecedensowym bogactwie i głębi doznań. Technologia „cyfrowych bliźniaków” pozwala na tworzenie wirtualnych, pełnowymiarowych replik niemal wszystkich obiektów, jakie kiedykolwiek istniały – a studenci mogą je następnie badać i poznawać. Nadejście „internetu zmysłów” – w którym za pomocą technologii haptycznej możemy doświadczać wrażeń dotykowych lub zapachowych online – oznacza, że z dowolnego miejsca na świecie można będzie zwiedzić Pompeje i dotknąć słynnych artefaktów. Każdy będzie mógł wędrować po ulicach Londynu w czasach sprzed wielkiego pożaru – lub nawet w jego trakcie. Albo wybrać się na wycieczkę do krainy dinozaurów. To wszystko jest nie tylko niezwykłe i zachwycające, ale też ma ogromny potencjał.

Od 2018 r. Ericsson wykorzystuje rzeczywistość wirtualną w szkoleniu nauczycieli. Pozwala im to łączyć technologie informacyjne i komunikacyjne z tradycyjnymi metodami codziennego nauczania – nawet jeśli fizycznie nie znajdują się w klasie.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda sugerują, że metody wykorzystujące rzeczywistość XR mogą skutkować wzrostem efektywności nauczania nawet o 76%

Edukacja w Twoim tempie

Tradycyjna infrastruktura świata edukacji zostanie rozszerzona o nowe, oddziałujące na wszystkie zmysły przestrzenie wirtualne. Doprowadzi to do powstania hybrydowego środowiska edukacyjnego, które zapewni równowagę pomiędzy niezbędnym bezpośrednim kontaktem z nauczycielem a nowym potencjałem świata cyfrowego.

Edukacja w Twoim tempie

Analityka danych oraz technologia chmury zawierającej instrukcje i porady sprawi, że Cyfrowi Asystenci Nauczyciela i inne narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji umożliwią dostosowanie lekcji i materiałów naukowych do indywidualnych potrzeb.

Edukacja w Twoim tempie

Dzięki temu, że nauczyciele będą mogli być „obecni” wszędzie w postaci holograficznych awatarów, będziemy mieć dostęp do najlepszych światowych wykładowców, i to z dowolnego miejsca na świecie. Zaawansowana technologia tłumaczenia w czasie rzeczywistym sprawi natomiast, że bariery językowe przestaną stanowić problem. Wszystkie te rozwiązania przyczynią się do upowszechnienia dostępu do edukacji, która w swej najbardziej wartościowej formie przestanie być przywilejem nielicznych grup społecznych.

Umiejętności cyfrowe niezbędne w życiu, pracy i edukacji

W miarę jak możliwości znalezienia pracy w coraz większym stopniu będą uzależnione od biegłości w korzystaniu z platform cyfrowych, osoby nieposiadające umiejętności ich obsługi staną się mniej konkurencyjne na rynku pracy.

Rosnącą lukę pomiędzy zapotrzebowaniem na cyfrowe umiejętności a ich podażą na rynku pracy należy interpretować jako wezwanie do podjęcia publiczno-prywatnych, zakrojonych na szeroką skalę działań, które pozwolą na zniwelowanie podziałów społecznych pod względem cyfryzacji. Z drugiej strony cyfrowa transformacja gospodarek i poszczególnych sektorów przemysłu, charakteryzująca się postępującą automatyzacją i coraz powszechniejszym wykorzystywaniem technologii bazującej na sztucznej inteligencji, doprowadzi do zdominowania przez maszyny tradycyjnych prac wykonywanych dotychczas przez ludzi. Stworzy za to możliwość skierowania ludzi do bardziej znaczących, kreatywnych i istotnych dla społeczeństwa zadań, w których maszyny są mniej efektywne.

„Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że 65% dzieci rozpoczynających teraz naukę w szkole podstawowej będzie pracować w całkowicie nowych zawodach, które jeszcze nie istnieją”.

Co jest konieczne, by zrealizować tę wizję?

Aby taka przyszłość stała się możliwa, cały sektor edukacji będzie musiał stanąć po stronie innowacyjnych rozwiązań.

W pierwszej kolejności konieczna jest inwestycja w umiejętności cyfrowe na skalę całego globu, dzięki którym uczniowie przyszłości będą mogli integrować się z nowym światem w sposób bezpieczny. Kolejnym warunkiem jest dostępność połączenia internetowego wysokiej jakości dla wszystkich uczniów i placówek edukacyjnych. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu nieograniczonej łączności, która pomoże stworzyć platformę dla nowych koncepcji, takich jak rzeczywistość XR, internet zmysłów i sztuczna inteligencja oparta na technologii chmury. Pojawienie się nowych możliwości poznawczych będzie wymagało potężnych mocy obliczeniowych sieci, które pozwolą przenieść przetwarzanie danych na nowy poziom. Warunkiem udanej współpracy nauczycieli i uczniów w czasie rzeczywistym oraz konstruktywnej wymiany doświadczeń będą na pewno ultra-niskie opóźnienia w przekazywaniu danych.

Należy też pamiętać, że bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by edukacja online była efektywna i powszechna. Sieci będą więc działać tylko pod warunkiem, że będą niezawodne, bezpieczne i godne zaufania – co oznacza w praktyce zapewnienie skutecznej ochrony danych każdego ucznia.

Jedynym sposobem, na jaki możemy wprowadzić zmieniającą życie technologię na szeroką skalę, jest partnerstwo z naszymi klientami, innymi gałęziami przemysłu, instytucjami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w inicjatywę „SDG 17 – Partnerstwa na rzecz celów”.

Gotowi na rozmowę o nieograniczonej łączności?

Usługodawcy

Czy jesteś dostawcą usług, który koncentruje się na utrzymaniu przewagi nad konkurencją w zmieniających się warunkach rynkowych? Porozmawiaj z nami o tym, jak przygotować swoją firmę na przyszłość we współpracy z Ericsson.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorcy

Czy prowadzisz przedsiębiorstwo i szukasz sposobów na to, by jak najefektywniej wykorzystać nieograniczoną łączność? Porozmawiaj z nami o tym, jak przeprowadzić cyfrową transformację we współpracy z Ericsson.

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego globalnego zespołu

Czy jesteś innowatorem i chcesz, by Twoje umiejętności i wyobraźnia stały się częścią globalnej siły czynienia dobra? Dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić świat, dołączając do zespołu w Ericsson.

Dowiedz się więcej