Skip navigation
Projekty DevOps

Projekty DevOps

CSI Network Operations

CSI Network Operations

W naszym dziale zajmujemy się różnymi produktami służącymi do konfiguracji, monitoringu, diagnostyki stacji radiowych oraz rozwiązaniami AI dla technologii telekomunikacyjnych. Zastanawiasz się co to za produkty? Już wyjaśniamy!

Wyobraź sobie inżyniera edytującego ręcznie pliki konfiguracyjne zawierające kilka tysięcy linii znaków, szukając przy tym zależności między parametrami, który następnie musi przeprowadzić diagnostykę sprzętu na podstawie wyniku komend wprowadzanych w wierszu poleceń. Scenariusz jak z dobrego thrillera? Z pewnością możemy tak uznać, dlatego w naszej sekcji rozwijamy szereg produktów, które rozwiązują te i inne problemy.

Proces pierwszego uruchomienia stacji radiowej odbywa się jeszcze w centrum zarządzania siecią. Inżynierowie wykorzystują nasze produkty pozwalające w sposób graficzny przygotować i walidować pliki konfiguracyjne potrzebne do poprawnego działania sprzętu znajdującego się na stacji radiowej. Następnie udają się bezpośrednio w miejsce instalacji nowego sprzętu, gdzie rozpoczynają konfigurację z wykorzystaniem aplikacji mobilnej wspomagającej i automatyzującej pracę inżynierów. Poprawność działania sprzętu jest sprawdzana z wykorzystaniem aplikacji webowej do troubleshootingu i diagnostyki stacji z dostępem zdalnym i lokalnym.

Stacje radiowe wykonują automatyczną diagnostykę, której wyniki są prezentowane dla operatora, a ponadto potrafią wykorzystywać mechanizmy autonaprawy. Te dane zbierane są również w rozwiązaniu chmurowym, które przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego wspierają diagnostykę całej sieci.

Gdy operator otrzyma informację o anomalii w sieci, może rozwiązać ją zdalnie, natomiast w niektórych przypadkach musi wysłać inżynierów bezpośrednio do stacji radiowej. Ich praca wspierana jest przez rozwiązania tworzone w naszym dziale.

Dołącz do nas, jeśli chciałbyś rozwijać narzędzia wspierające rozbudowę i rozwój sieci telekomunikacyjnych. Zapraszamy!

CSI Network Operations
W czym pracujemy:
  • Java
  • JavaScript
  • TypeScript
  • Erlang
  • Android SDK
  • Kubernetes/ Helm
  • Python
Jak pracujemy:

• Agile
• XFT ze znaczacym wpływem na rozwój produktów
• Elastyczna praca hybrydowa
• DevOps