Telewizja 2020 roku - telewizja w 50% mobilna

  • Badanie przeprowadzone przez Ericsson ConsumerLab wykazało, że czas spędzony na oglądaniu telewizji linearnej i materiałów wideo na żądanie (VOD) niemal zrówna się już za trzy lata
  • 50% treści będzie oglądanych na urządzeniach mobilnych, z czego połowę będą stanowić smartfony
  • Do 2020 r. jeden na trzech odbiorców będzie korzystać z technologii wirtualnej rzeczywistości (VR)
Press release
paź 10, 2017

Firma Ericsson (NASDAQ:ERIC) opublikowała ósmą edycję corocznego raportu ConsumerLab TV and Media zawierającego szczegółowe informacje na temat ogromnego wzrostu oglądalności telewizji i materiałów wideo oraz dalszej zmiany sposobu, w jaki odbiorcy oglądają treści wideo.

Na podstawie obszernych analiz mediów obejmujących okres ośmiu lat, Ericsson ConsumerLab szacuje, że wzrost popularności materiałów wideo na żądanie będzie nadal bardzo intensywny do 2020 r. oraz że dzięki usługom VOD oglądana będzie niemal połowa wszystkich treści. Udział urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów i laptopów) w całkowitym czasie oglądania telewizji i materiałów wideo wyniesie 50%, co stanowi wzrost o 85% od 2010 r., przy czym udział samych smartfonów wyniesie niemal 25% (wzrost o prawie 160% w porównaniu z 2010 r.). Ponadto coraz większa liczba odbiorców będzie korzystać z technologii wirtualnej rzeczywistości – do 2020 r. jeden na trzech odbiorców będzie posiadać urządzenie VR.

– Zaobserwowaliśmy, że odbiorcy nie tylko oglądają więcej treści wideo, ale również zmienia się ich sposób oglądania i czas, kiedy to robią. Świadczy o tym ciągły wzrost oglądania na urządzeniach mobilnych odnotowywany od 2010 r. W tym roku po raz pierwszy zbadaliśmy zainteresowanie konsumentów technologią wirtualnej rzeczywistości w korelacji z korzystaniem z mediów. Wyniki okazały się fascynujące. Wirtualna rzeczywistość może połączyć ze sobą ludzi z całego świata, umożliwiając głębszy, bardziej indywidualny i pełniejszy odbiór mediów. Ponieważ oczekiwania odbiorców usług wideo na żądanie, mobilnych i immersyjnych są coraz większe, branża telewizyjna i medialna musi dążyć do zapewniania wysoko spersonalizowanych usług o najlepszej możliwej jakości – powiedział Anders Erlandsson, Starszy Doradca w Ericsson ConsumerLab.

Na oglądaniu telewizji i materiałów wideo spędzamy coraz więcej czasu, jednak zmianie ulega sposób oglądania oraz kiedy i gdzie to robimy

Czas oglądania treści w telewizji i materiałów wideo osiągnął rekordowo wysoki poziom 30 godzin tygodniowo. Składa się na niego czas aktywnego oglądania zaplanowanych programów w telewizji linearnej, treści na żywo i na żądanie za pośrednictwem internetu, treści pobranej z internetu i nagranej, a także treści na płytach DVD i Blu-ray. Jednak blisko 60% odbiorców obecnie preferuje oglądanie treści na żądanie zamiast zaplanowanych programów w telewizji linearnej, co stanowi wzrost o ok. 50% od 2010 r. Średnia liczba usług na żądanie, z których korzystali odbiorcy, zwiększyła się z 1,6 w 2012 r. do 3,8 na osobę w 2017 r. Dwóch na pięciu odbiorców obecnie korzysta z płatnych usług telewizji i materiałów wideo na żądanie, a niemal jedna trzecia (32%) twierdzi, że zwiększy wydatki na treści udostępniane na żądanie w ciągu kolejnych 6–12 miesięcy. Możliwość przenoszenia usług (tzw. portability) staje się również coraz bardziej istotna, gdyż ponad jedna trzecia konsumentów wyraża chęć uzyskania dostępu do treści podczas pobytu za granicą.

Oglądanie treści na smartfonie również staje się coraz bardziej popularne – obecnie ok. 70% odbiorców korzysta ze smartfona do oglądania materiałów wideo, co oznacza dwukrotny wzrost od 2012 r. Czas oglądania treści na smartfonach stanowi obecnie jedną piątą całkowitego czasu oglądania materiałów wideo i telewizji.

Najwięcej czasu w ciągu tygodnia na oglądanie poświęcają osoby w wieku 16–19 lat (33 godziny), co stanowi wzrost o niemal 10 godzin tygodniowo w porównaniu z 2010 r. Jednak ponad połowa odbiorców w tej grupie wiekowej ogląda treści na żądanie, przy czym przez ponad 60% czasu spędzonego na oglądaniu telewizji i materiałów wideo korzystali oni z urządzeń mobilnych.

Wyzwania w zakresie odkrywania treści nadal aktualne

Wyniki analiz wykazują również, że odbiorcy mają większy dostęp do usług telewizji i wideo niż kiedykolwiek wcześniej, jednak średni czas spędzany na wyszukiwaniu treści wydłużył się o niemal jedną godzinę dziennie, co stanowi wzrost z 13% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, jeden na ośmiu odbiorców uważa, że w przyszłości zagubi się w olbrzymiej ilości dostępnych treści.

W kontekście coraz większej fragmentacji odbioru usług przez użytkowników, sześciu na dziesięciu odbiorców obecnie ocenia odkrywanie treści jako „bardzo istotne” przy dokonywaniu subskrypcji do nowej usługi, podczas gdy 70% odbiorców chciałoby korzystać z „uniwersalnej wyszukiwarki materiałów wideo i telewizji”.

Wrażenia mają znaczenie

Społecznościowe i immersyjne cechy technologii wirtualnej rzeczywistości stanowią nowy, istotny wymiar odbioru usług wideo. Oczekuje się, że jedna trzecia odbiorców będzie korzystać z tej technologii do 2020 r., w związku z czym będzie ona odgrywała istotą rolę w przyszłości rynku telewizji i wideo.

Niemniej, aby zainteresowanie odbiorców technologią wirtualnej rzeczywistości rosło, kilka rzeczy musi ulec zmianie. Niemal 55% odbiorców, którzy zamierzają kupić urządzenia VR, chciałoby, aby zestawy VR były tańsze, a prawie połowa uważa, że powinno być więcej dostępnych treści immersyjnych. Jedna trzecia odbiorców byłaby bardziej zainteresowana technologią wirtualnej rzeczywistości, jeżeli mogliby liczyć na pakiet usług VR od swojego dostawcy usług telewizji i wideo.

Odbiorcy cenią również wysoką jakość oglądanych treści oraz wrażenia immersyjne. Niemal jedna czwarta respondentów posiada już telewizor 4K UHD, a kolejna jedna trzecia odbiorców zamierza taki odbiornik kupić.

O raporcie:

Dane jakościowe zostały zgromadzone od respondentów w 13 krajach. Wywiady zostały przeprowadzone za pośrednictwem internetu wśród ok. 20 000 konsumentów w wieku 16–69 lat w następujących krajach: Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wszyscy respondenci mają w domu szerokopasmowe połączenie z internetem i oglądają telewizję i materiały wideo co najmniej raz w tygodniu. Prawie wszyscy korzystają z internetu codziennie. Badanie odzwierciedla poglądy ponad miliarda ludzi. Dane jakościowe zostały zebrane poprzez przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w wirtualnej rzeczywistości z anglojęzycznymi użytkownikami tej technologii. Wszyscy respondenci posiadają wiele urządzeń i mają szerokopasmowe połączenie z internetem.

Materiały multimedialne, noty informacyjne i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie www.ericsson.com/press

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.