5G dla Łodzi – współpraca Ericsson i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Łódź to miasto, w którym pilotażowo wprowadzona zostanie sieć 5G. Ericsson i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna są aktywnie zaangażowane w rozwój innowacji gospodarczych opartych o technologię 5G. Skuteczne wdrożenie sieci 5G i wykorzystanie dostępnych usług wytworzy w Łodzi daleko idące korzyści ekonomiczne i społeczne.

Ericsson i ŁSSE planują szkolenia, które zwiększą świadomość oraz nadadzą kierunek innowacyjnym rozwiązaniom, przełożą się na komercyjne wdrożenia. Sukces inicjatyw akceleracyjnych zależy od poziomu wiedzy na temat potencjału 5G i Internetu Rzeczy u przedsiębiorców.

Ponadto, przy współpracy z firmą Ericsson, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Startup Spark zapowiadają kontynuację kooperacji poprzez start akcelerator S5. Accelerator będzie wspierał podmioty gospodarcze w budowie koncepcji rozwiązań biznesowych lub technologicznych opartych 
o 5G, a następnie w pozyskaniu finansowania na ich realizację.

 „Wspieranie przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na inicjatywy oparte na sieci 5G przyczyni się do rozwoju lokalnego biznesu, umożliwi rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych oraz przyspieszy cyfrową transformację miasta” - powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson 
w Polsce.

„Filozofia wdrożenia 5G wymaga partnerstwa - stworzenia ekosystemu współpracujących ze sobą podmiotów, edukacji, planowania i dyskusji zarówno włodarzy miasta, mieszkańców, inwestorów, uczelni oraz wszelkich innych podmiotów widzących możliwość zastosowania technologii w swojej działalności. Ericsson zatrudnia w Łodzi tysiąc inżynierów w swoim Centrum Badań i Rozwoju, pracujących nad wdrażaniem technologii radiowych na świecie. To także konkretny wymiar zaangażowania firmy w rozwój miasta” - dodał Mellor.

 „Otwieramy nowy rozdział działalności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki technologii 5G zyskamy przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców 
w szczególności nakierowanych na przemysł 4.0.” – podkreśla Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. – „Aby lepiej zrozumieć technologię 5G, nasi pracownicy przeszli kompleksowe szkolenie zapewnione przez firmę Ericsson. Kolejnym krokiem jest wspólne edukowanie przemysłu z potencjału 
i zastosowania 5G”.

 Podczas spotkania, zainaugurowano nowy projekt S5 w ramach akceleratora Startup Spark.

„Firmy, z którymi podejmiemy współpracę, w tym startupy i korporacje, będą pomagać w rozwijaniu technologii 5G oraz korzystających z niej rozwiązań – informuje Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A. - Akcelerator S5 nie tylko będzie łączyć obie strony, ale również budować świadomość potencjalnych, przyszłych zastosowań 5G w przemyśle.

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

O ŁSSE S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce -została utworzona w 1997 roku. Składa się z 45 podstref. Obejmuje obszar ponad 1 755 hektarów 
w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. ŁSSE wydała już ponad 320 zezwoleń na działalność, a jej inwestorzy zobowiązali się do stworzenia ponad 37 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w Strefie działa ponad 220 firm.

Wartość wszystkich inwestycji w Strefie szacowana jest na 16,5 mld złotych.
W Strefie dominują spółki z branż: ceramiki budowlanej, AGD, farmaceutyki, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej i zewnętrznego wsparcia biznesu. Największe firmy to: Infosys, Fujitsu, Procter & Gamble, Amcor, Gillette, Bosch-Siemens, Whirlpool i Miele.

W ofercie ŁSSE, oprócz działek inwestycyjnych, znajdują się też powierzchnie biurowe z przeznaczeniem dla  firm z otoczenia biznesu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje pomoc publiczną sięgającą do 55 proc. wartości inwestycji.

Pomoc publiczna przyznawana jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

ŁSSE realizuje program Startup Spark, który jest akceleratorem startupów oraz ekosystemem wspierającym łączenie młodych innowacyjnych firm z dużymi przedsiębiorstwami. Partnerami programu są: P&G, Wielton, PGE, Pietrucha, Ericsson, Albea i Radio Łódź. Rozwinięciem i kontynuacją tych działań będzie akcelerator S5 dedykowany rozwijaniu technologii 5G oraz korzystających z niej rozwiązań.