Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku

Podsumowanie drugiego kwartału

Press release
lip 18, 2018
  • Sprzedaż raportowana oraz sprzedaż dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się -1%. Segment Networks wykazał wzrost sprzedaży o 2% rdr zarówno w raportowanej sprzedaży, jak i skorygowanej o porównywalne jednostki i waluty, przy silnym wzroście sprzedaży w Ameryce Północnej.
  • Marża brutto wyniosła 34,8% (29,1%). Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 36,7% (30,9%), głównie dzięki redukcji kosztów i ciągłemu rozwojowi systemu Ericsson Radio System (ERS).
  • Koszty operacyjne wyniosły 17,2 mld SEK (15,4 mld dolarów). Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wzrosły do 16,3 mld SEK (16,8 mld dolarów). Redukcja kosztów SG&A (ogólne i administracyjne) została zrekompensowana zwiększonymi inwestycjami w badania i rozwój, wyższą prowizją na zmienną rekompensatę i zwiększoną prowizją dla przeterminowanych należności handlowych.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,2 mld SEK (-0,5 mld dolarów). Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 2,0 mld SEK (1,0 mld dolarów).
  • Marża operacyjna w segmencie Networks, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wyniosła 13,3% (13,4%). Marża brutto poprawiła się na skutek zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
  • Przychody (straty) z działalności operacyjnej w dziale Digital Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, poprawiły się do poziomu -1.5 mld SEK (-1,8 mld dolarów) wynikiem poprawy marży brutto do 42,6% (35,7%) ze względu na redukcję kosztów.
  • Marża operacyjna w dziale Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wzrosła do 6,5% (-2,1%) w wyniku redukcji kosztów oraz przeglądu kontraktów klienckich.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,4 mld SEK (0,0 mld dolarów). Wolne przepływy pieniężne wyniosły -0,6 mld SEK (-1,3 mld dolarów). Środki pieniężne netto wzrosły do 33,1 mld SEK (24,0 mld dolarów).

SEK 
(w miliardach)

Q2 2018

Q2 2017

               Zmiana (rdr)

Q1 2018

Zmiana (kdk)

Sprzedaż netto

49.8

50.3

-1%

43.4

15%

Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek

-

-

-1%

-

9%

Marża brutto

34.8%

29.1%

-

 34.2%

-

Zysk operacyjny

0.2

-0.5

-

-0.3

-

Marża operacyjna

0.3

-1.1%

-

-0.7%

-

Zysk netto

-1.8

-0.5

-

-0.7

-

EPS (Non-IFRS), SEK 1)

-0.09

0.33

-

0.11

-

Cash Flow z działalności operacyjnej

1.4

0.0

-

1.6

-8%

Przypływy pieniężne netto na koniec okresu

33.1

24.0

38%

35.6

-7%

1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji

Pełny raport Q2. 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.