Podsumowanie pierwszego kwartału 2018 roku

Sprzedaż spadła o 9% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 2% rdr, przy niższych przychodach na rynkach północno-wschodniej Azji, a także w Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii i Indiach. Pozostałe obszary rynku wykazały wzrost.
Marża brutto wyniosła 34,2% (15,7%). Marża brutto, po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 35,9% (18,7%), wspierana przez redukcję kosztów i przyspieszonym działaniom Ericsson Radio System (ERS).
Zysk operacyjny wyniósł -0,3 mld SEK. Zysk operacyjny (strata), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 0,9 mld SEK (-9,5).
Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 13,5% (12,8%) przy wysokiej marży brutto i zwiększonych inwestycjach w badania i rozwój.
Marża brutto w segmencie Usług cyfrowych (Digital Services), po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 41,4% (-25,5%), napędzana lepszymi marżami usług w wyniku redukcji kosztów. Zysk operacyjny(strata) z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł -2,0 (-8,8) mld SEK.
Marża operacyjna w segmencie Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 1,9% (-28,7%) jako rezultat redukcji kosztów i przeglądów umów z klientami.
Przepływy pieniężne (Cash Flow) z działalności operacyjnej wyniosły 1,6 mld SEK (-1,5), a wolne środki wyniosły 0,3 mld SEK (-3,2). Środki pieniężne netto rdr wzrosły do 35,6 mld SEK (28,3).

SEK 
(w miliardach)

Q1
2018

Q1
2017

Zmiana rdr

Q4
2017

Zmiana kdk

Sprzedaż netto

43.4

47.8

-9%

57.9

-25%

Wzrost sprzedaży dla porównywalnych jednostek

-

-

-2%

-

-24%

Marża brutto

34.2%

15.7%

-

21.6%

-

Zysk operacyjny (strata)

-0.3

-11.3

-

-19.3

-

Marża operacyjna

-0.7%

-23.6%

-

-33.3%

-

Zysk netto (strata)

-0.7

-10.0

-

-18.5

-

EPS

-0.25

-3.08

-

-5.63

-

EPS (non-IFRS)

0.11

-2.19

-

-1.09

-

Cash flow (przepływy pieniężne) z działalności operacyjnej

1.6

-1.5

-

11.2

-86%

Wolne środki

0.3

-3.2

-

10.1

-97%

Środki pieniężne netto na koniec okresu

35.6

28.3

26%

34.7

3%

Marża brutto bez kosztów restrukturyzacji

35.9%

18.7%

-

25.1%

-

Zysk operacyjny (strata) bez kosztów restrukturyzacji

0.9

-9.5

-

-16.9

-

Marża operacyjna bez kosztów restrukturyzacji

2.0%

-19.9%

-

-29.1%

-

 

Zobacz pełny raport wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku.

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.