Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet.

Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar bolagsordningens innehåll. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och är offentlig eftersom den registreras hos Bolagsverket.

Telefonaktiebolaget LM Ericssons bolagsordning ändrades senast på Årstämman 2016

Ladda ner Bolagsordning