Ericssons Bolagsstyrningsrapport beskriver den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen inom Ericsson.

Kapitlet om intern kontroll över den finansiella rapporteringen 2018 finns här.