Styrelseledamöter valda av årsstämman 2018.

   

Ronnie Leten (invald 2018)

Ronnie Leten

Styrelseordförande, ordförande för Finanskommittén, ledamot i Kompensationskommittén

Född 1956. Master of Science in Applied Economics, University of Hasselt, Belgien.

Nationalitet: Belgien

Styrelseordförande: Epiroc AB

Styrelseledamot: AB SKF och IPCO AB.

Innehav i Ericsson: 55,620 B-aktier1

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB 2009–2017 och flera ledningspositioner inom Atlas Copcokoncernen 1997–2009 och 1985–1995. Tidigare befattningar innefattar fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, 1995–1997, och olika befattningar inom General Biscuits 1979–1985.

Helena Stjernholm (invald 2016)

Helena Stjernholm

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén

Född 1970. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalitet: Sverige

Styrelseledamot: AB Industrivärden, AB Volvo och Sandvik AB.

Innehav i Ericsson: 20 060 B-aktier¹ samt 19 754 syntetiska aktier².

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för AB Industrivärden sedan 2015. Delägare i riskkapitalbolaget IK Investment Partners (2008-2015), med ansvar för kontoret i Stockholm från 2011-2015. Investeringschef på IK Investment Partners (1998-2008). Tidigare erfarenhet som konsult vid Bain & Company (1997-1998).

Jacob Wallenberg (invald 2011)

Jacob Wallenberg

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén

Född 1956. Bachelor of Science in Economics och Master of Business Administration, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Reservofficer i svenska marinen.

Nationalitet: Sverige

Styrelseordförande: Investor AB.

Vice styrelseordförande: ABB Ltd., FAM och Patricia Industries.

Styrelseledamot: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, NASDAQ Inc. och Svenskt Näringsliv.

Innehav i Ericsson: 427 703 B-aktier¹ samt 28 390 syntetiska aktier2.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Styrelseordförande i Investor AB sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef för SEB 1997 och styrelseordförande i SEB 1998–2005. Vice verkställande direktör och finanschef för Investor AB 1990–1993. Hedersordförande i IBLAC (Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council) och medlem av The European Round Table of Industrialists.

Jon Fredrik Baksaas (invald 2017)

Jon Fredrik Baksaas

Ordförande i Kompensationskommittén

Född 1954. Civilekonomexamen, NHH Norwegian School of Economics & Business Administration, Norge.

Nationalitet: Norge

Styrelseordförande: Statnett SA.

Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken AB och Cloudberry Capital AS.

Innehav i Ericsson: 12 992 syntetiska aktier2.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och koncernchef för Telenor (2002-2015). Har innehaft tidigare positioner inom Telenorkoncernen sedan 1989, däribland vice verkställande direktör, finanschef och chef för TBK AS. Tidigare befattningar innefattar finanschef för Aker AS, finansdirektör för Stolt Nielsen Seaway AS och controller inom Det Norske Veritas, Norge och Japan. Ledamot i styrelsen för GSMA (2008-2016) och ordförande i styrelsen för GSMA (2014-2016).

Jan Carlson (invald 2017)

Jan Carlson

Ledamot i Revisions- och Compliancekommittén och Teknik och Vetenskapskommittén

Född 1960. Civilingenjörsutbildning, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.

Nationalitet: Sverige

Styrelseordförande: Autoliv Inc. och Veoneer Inc. 

Styrelseledamot: BorgWarner Inc. 

Innehav i Ericsson: 7 900 B-aktier1 och 12 992 syntetiska aktier2.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Ordförande, verkställande direktör och koncernchef för Venoeer Inc. sedan juni 2018. Verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. 2007-2018 och styrelseordförande för Autoliv Inc. sedan 2014. Har innehaft tidigare positioner inom Autolivkoncernen sedan 1999, däribland chef för Autoliv Europe, Vice President Engineering och chef för Autoliv Electronics. Tidigare befattningar innefattar verkställande direktör för Saab Combitech och Swedish Gate Array.

Nora Denzel (invald 2013)

Nora Denzel

Ledamot i Revisions- och Compliancekommittén och ledamot i Teknik och Vetenskapskommittén

Född 1962. Master of Business Administration, Santa Clara University, USA. Bachelor of Science in Computer Science, State University of New York, USA.

Nationalitet: USA

Styrelseledamot: Advanced Micro Devices, Inc., Talend Inc., och Talend SA.

Innehav i Ericsson: 3 850 B-aktier¹ samt 9 819 syntetiska aktier².

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tillförordnad koncernchef för Outerwall Inc. (januari– augusti 2015). Senior Vice President Big Data, Marketing and Social Product Design och General Manager för QuickBooks Payroll Division (2008–2012). Tidigare befattningar som Senior Vice President och General Manager för HP:s Global Software, Storage and Consulting Divisions (2000–2006), Senior Vice President för produktverksamheten vid Legato Systems (förvärvat av EMC) samt ett antal olika ingenjörs-, marknadsförings- och chefspositioner inom IBM. Ideell styrelseledamot i Anita Borg Institute och i Northern California-avdelningen av National Association of Corporate Directors (NACD). Branschrådgivare för riskkapitalbolaget EQT.

Börje Ekholm (invald 2006)

Börje Ekholm

Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.

Nationalitet: Sverige och USA

Styrelseledamot: Alibaba Inc.

Innehav i Ericsson: 1 030 760 B-aktier¹, 2 000 000 köpoptioner samt 24 789 syntetiska aktier2.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan den 16 januari 2017. Koncernchef för Patricia Industries, en avdelning inom Investor AB (2015 – 15 januari 2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB 2005–2015. Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Ledamot i förtroenderådet i Choate Rosemary Hall. Hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

Eric A. Elzvik (invald 2017)

Eric A. Elzvik

Ordförande i Revisions- och Compliancekommittén

Född 1960. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Nationaliete: Sverige och Schweiz

Styrelseledamot: Fenix Marine Services, Landis+Gyr Group AG, AB Volvo och VFS Global.

Innehav i Ericsson: 10 000 B-aktier1 och 4 330 syntetiska aktier2.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Finanschef och medlem av ABB-koncernens Group Executive Committee (2013 – 2017). Finanschef för enheten ABB Discrete Automation & Motion (2010-2012) och för enheten Automation Products (2006-2010). Tidigare befattningar inom ABB sedan 1984, däribland chefspositioner inom finans, företagsförvärv och nya investeringar.

Kurt Jofs (invald 2018)

Kurt Jofs

Ledamot i Kompensationskommittén och Teknik- och vetenskapskommittén

Född 1958. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Nationalitet: Sverige

Styrelseordförande: Tieto Corporation och Vesper Group.

Styrelseledamot: FEAL AB, Höganäs AB och Silver Resorts AB.

Innehav i Ericsson: Inget1

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Entreprenör och investerare med erfarenhet från olika branscher. Tidigare befattningar innefattar vice verkställande direktör och ansvarig för Ericssons Networks verksamhet 2003–2008. Verkställande direktör för Segerström & Svensson 1999–2001, verkställande direktör för Linjebuss 1996–1999, och olika befattningar inom ABB och Ericsson.

Kristin S. Rinne (invald 2016)

Kristin S. Rinne

Ordförande i Teknik och Vetenskapskommittén

Född 1954. Bachelor of Arts, Washburn University, USA.

Nationalitet: USA

Styrelseledamot: Synchronoss.

Innehav i Ericsson: 16 056  syntetiska aktier².

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare Senior Vice President, Network Technology, Network Architecture & Planning, på AT&T (2007-2014). CTO på Cingular Wireless (2005–2007) samt VP Technology & New Product Development på Cingular Wireless (2000–2005). Tidigare befattningar på Southwestern Bell och SBC (1976–2000). Ideell styrelseledamot i Curing Kids Cancer, Washburn University Foundation samt Wycliffe Associates. Medlem i Link Labs Advisory Board.

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer 2018

Torbjörn Nyman (utsedd 2017)

Torbjörn Nyman

Arbetstagarrepresentant member of the Audit and Compliance Committee

Född 1961. Utsedd av LO.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: 29 484 B-aktier1.

Anställd sedan 1996. Arbetar som ICT Strategic Product Manager inom affärsenheten Networks.

Kjell-Åke Soting (utsedd 2016)

Kjell-Åke Soting

Arbetstagarrepresentant – Ledamot i Kompensationskommittén

Född 1963. Utsedd av PTK.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: 4 261 B aktier1.

Anställd sedan 1996. Arbetar som Supplier Quality Assurance Manager inom affärsenheten Networks.

Roger Svensson (utsedd 2011)

Roger Svensson

Arbetstagarrepresentant, Ledamot i Finanskommittén och Ledamot i Teknik och Vetenskapskommittén

Född 1971. Utsedd av PTK.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: 18 122 B aktier1.

Anställd sedan 1999. Arbetar med att utforma globala testprocesser inom affärshenheten Networks.

Per Holmberg (utsedd 2018)

Arbetstagarrepresentant – Suppleant

Född 1966. Utsedd av LO.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: Inget

Anställd sedan 1996. Arbetar som Product Development Leader inom affärsenheten Networks.

Anders Ripa (utsedd 2017)

Anders Ripa

Arbetstagarrepresentant - Suppleant

Född 1962. Utsedd av PTK.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: 1 818 B-aktier och 408 A-aktier1.

Anställd sedan 1998. Arbetar som Security Solution Manager för Public Safety LTE.

Loredana Roslund (utsedd 2017)

Loredana Roslund

Arbetstagarrepresentant - Suppleant

Född 1967. Utsedd av PTK.

Nationalitet: Sverige

Innehav i Ericsson: 1 463 B-aktier1.

Anställd sedan 1994. Arbetar som Projektledare inom R&D inom affärsenheten Networks.


1) Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 21 februari 2018 och omfattar innehav av närstående samt innehav av ADS, om några. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan den 21 februari 2018.

2) Årsstämman har varje år sedan 2008 beslutat att en del av arvodet till styrelseledamöter ska kunna betalas i form av syntetiska aktier. Med ”syntetisk aktie” avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning som motsvarar börskursen för en B-aktie i Ericsson vid utbetalningstillfället.