{ Markettagged:True , MatchedLanguageCode:True }
Årsstämma 2019

Årsstämma 2019
Information

Annual Report 2018 SE

Årsredovisningen 2018
Ladda ner årsredovisningen: Svenska | Engelska

 

Fjärde kvartalets rapport 2018

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet 2018
25 Januari 2019
Inbjudan till media och analytiker samtal
Presskonferens kl 09.00: Ljud webcast
Telefonkonferens kl 14.00: Ljud webcast
Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2018: Engelsk | Svensk (pdf)
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

ERICSSONS AKTIEKURS

Nasdaq/OMX: 2019-03-22 17:29:48 CET
Nasdaq: 2019-03-22 18:00:06 EST
Stocks
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
87,80
-4,25
92,50
87,80
34558
ERIC B (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC B (SEK)
86,84
-3,51
90,42
86,80
7989092
ERIC (USD)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC (USD)
9,29
-5,30
9,55
9,28
11704441
Source: AlertIR/Millistream | Delay 15 minutes

Kalendern


Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

Under denna period:

  • hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.
  • svarar Investor Relations på frågor som rör nya pressmeddelanden.
  • övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost.

Relaterad information


Nyheter