{ Markettagged:True , MatchedLanguageCode:True }
Första kvartalets rapport 2019

Ericsson rapporterar första kvartalet 2019
17 april 2019
Inbjudan till media och analytiker samtal
Telefonkonferens kl 09.00: Ljud webcast
Telefonkonferens kl 13.00: Ljud webcast
Första kvartalsrapporten: Q1, 2019: Engelsk | Svensk (pdf)
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Annual Report 2018 SE

Årsredovisningen 2018
Ladda ner årsredovisningen: Svenska | Engelska

 

ERICSSONS AKTIEKURS

Nasdaq/OMX: 2019-05-22 14:36:27 CET
Nasdaq: 2019-05-22 08:38:16 EST
Stocks
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
94,00
0,53
95,30
93,60
21975
ERIC B (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC B (SEK)
94,66
1,48
95,80
93,94
4983896
ERIC (USD)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC (USD)
9,70
0,00
9,74
9,64
8267362
Source: AlertIR/Millistream | Delay 15 minutes

Kalendern


Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

Under denna period:

  • hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.
  • svarar Investor Relations på frågor som rör nya pressmeddelanden.
  • övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost.

Relaterad information


Nyheter