{ Markettagged:True , MatchedLanguageCode:True }
Fjärde kvartalets rapport 2018

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2018
25 januari 2019
Inbjudan till media och analytiker samtal

Annual Report 2017 SE

Årsredovisningen 2017
Ladda ner årsredovisningen: Svenska | Engelska

Vänligen uppmärksamma att dessa pdf:er är Ericssons officiella årsrapport dokument.

 

Sustainability & Corporate Responsibility 2017

Sustainability & Corporate Responsibility Report 2017
Download the report

 

ERICSSONS AKTIEKURS

Nasdaq/OMX: 2019-01-22 17:29:30 CET
Nasdaq: 2019-01-22 15:43:26 EST
Stocks
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
76,20
-0,26
76,60
75,50
21349
ERIC B (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC B (SEK)
76,42
0,29
76,52
75,66
6935133
ERIC (USD)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC (USD)
8,41
-1,70
8,49
8,35
4079701
Source: AlertIR/Millistream | Delay 15 minutes

Kalendern


Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

Under denna period:

  • hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.
  • svarar Investor Relations på frågor som rör nya pressmeddelanden.
  • övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost.

Relaterad information


Nyheter