Kvartalsrapporter 2019

Första kvartalsrapporten: Q1, 2019: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Kvartalsrapporter 2018

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2018: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2018: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2018: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2018: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf) 

Kvartalsrapporter 2017

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2017: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf) 

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2017: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf) 

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2017: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2017: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)

Kvartalsrapporter 2016

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2016: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2016: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2016: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2016: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2015

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2015: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2015: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2015: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2015: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx)
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2014

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2014: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2014: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2014: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2014: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2013

Fjärde kvartalsrapporten: Q4, 2013: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2013: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2013: Engelsk | Svensk
Bokslut (xlsx): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2013: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2012

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2012: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2012: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2012: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2012: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2011

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2011: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Report dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2011: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2011: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2011: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2010

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2010: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2010: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2010: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2010: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2009

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2009: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q4 Rapport dokumentation

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2009: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q3 Rapport dokumentation

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2009: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q2 Rapport dokumentation

Första kvartalsrapporten: Q1, 2009: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)
Ericsson Q1 Rapport dokumentation

Kvartalsrapporter 2008

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2008: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2008: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2008: Engelsk | Svensk
Boklslut (xls): Engelsk
VD och Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2008: Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)

Kvartalsrapporter 2007

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2007: Engelsk | Svensk
VD och Finanschefens presentation (eng)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2007: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2007: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2007: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Kvartalsrapporter 2006

Omräknat bokslut 2006 (eng)

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2006: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2006: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2006: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2007: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Rättelse av tryckfel i Ericssons första kvartalsrapport 2006

Kvartalsrapporter 2005

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2005: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2005: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2005: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2005: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Kvartalsrapporter 2004

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2004: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2004: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2004: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Första kvartalsrapporten: Q1, 2004: Engelsk | Svensk
VD's presentation (eng) | Finanschefens presentation (eng)

Kvartalsrapporter 2003

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2003: Engelsk | Svensk

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2003: Engelsk | Svensk

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2003: Engelsk | Svensk

Första kvartalsrapporten: Q1, 2003: Engelsk | Svensk

Kvartalsrapporter 2002

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2002: Engelsk | Svensk

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2002: Engelsk | Svensk

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2002: Engelsk | Svensk

Första kvartalsrapporten: Q1, 2002: Engelsk | Svensk

Kvartalsrapporter 2001

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2001: Engelsk | Svensk

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2001: Engelsk | Svensk

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2001: Engelsk | Svensk

Första kvartalsrapporten: Q1, 2001: Engelsk | Svensk

Kvartalsrapporter 2000

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 2000: Engelsk | Svensk

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 2000: Engelsk | Svensk

Andra kvartalsrapporten: Q2, 2000: Engelsk | Svensk

Första kvartalsrapporten: Q1, 2000: Engelsk | Svensk

Kvartalsrapporter 1999

Fjärde kvartalsrapporten och helårs resultat 1999: Engelsk

Tredje kvartalsrapporten: Q3, 1999: Engelsk

Andra kvartalsrapporten: Q2, 1999: Engelsk

Första kvartalsrapporten: Q1, 1999: Engelsk

Notera
Delårsrapporter skickas inte automatiskt till aktieägarna. För att få en utskrift av den senaste delårsrapporten, kontakta Investor Relations.