Styrelsen utser verkställande direktör och koncernchef samt vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för den löpande verksamheten med stöd av koncernledningen.

Börje Ekholm

Börje Ekholm
Verkställande direktör och koncernchef (sedan 16 januari 2017)

Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike
Nationalitet: Sverige och USA.
Styrelseledamot:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Alibaba Inc.
Innehav i Ericsson: 1 030 760 B-aktier, 2 000 000 köpoptioner samt 24 789 syntetiska aktier (motsvarar innehavet per den 21 februari 2018).
Bakgrund: Verkställande direktör för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015 – 15 januari, 2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB (2005 – 2015). Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar inom Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Ledamot i förtroenderådet för Choate Rosemary Hall. Hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

Fredrik Jejdling

Fredrik Jejdling
Vice verkställande direktör (sedan 17 november 2017) och chef för affärsområde Networks (sedan 1 april 2017)

Född 1969. Master of Science i Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv
Innehav i Ericsson:* 11 245 B-aktier.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Services (juli 2016 – mars 2017). Har haft olika befattningar inom kommersiella och finansiella verksamheter, bland annat chef för region Afrika söder om Sahara, chef för region Indien och chef för Sales and Finance inom affärsenheten Global Services. Tidigare befattningar innefattar ledande befattningar på LUX Asia Pacific och Tele2 Group.

MajBritt Arfert

MajBritt Arfert
Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernfunktion Human Resources (sedan 1 april 2017)

Född 1963. Examen Förvaltningslinjen med personalvetenskaplig inriktning, Göteborgs Universitet.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:* 20 485 B-aktier.
Bakgrund: Tillförordnad personaldirektör och chef för koncernfunktionen Human Resources (november 2016 – mars 2017). Personaldirektör på Ericsson Sverige (september 2015 – mars 2017). Tidigare Vice President och personaldirektör inom affärsenheten Support Solutions (2007- 2015). Har också tidigare innehaft flera olika befattningar inom personal (Human Resources), däribland chef för Human Resources inom Sony Ericsson i Tyskland (2001-2004).

Arun Bansal

Arun Bansal
Senior Vice President och chef för marknadsområde Europa & Latinamerika (sedan 1 april, 2017)

Född 1968. Bachelor of Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien och Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien.
Nationalitet: Indien.
Styrelseordförande: Ericsson Nikola Tesla d.d.
Styrelseledamot: OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia.
Innehav i Ericsson:* 38 063 B-aktier.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Products (juli 2016 – mars 2017). Kom till Ericsson 1995 och har haft olika chefsbefattningar inom bolaget, däribland chef för affärsenheten Radio, chef för region Sydostasien och Oceanien samt Country Manager i Indonesien och Bangladesh. Har även arbetat i Malaysia och USA.

Xavier Dedullen

Xavier Dedullen
Senior Vice President, chefsjurist, chef för koncernfunktion Legal Affairs & Compliance (sedan 1 april 2018)

Född 1964. Jur.kand, KU University of Leuven, Belgien, och Jur.kand, New York University School of Law, USA.
Nationalitet:  Belgien
Styrelseledamot:
 Inget
Innehav i Ericsson:* Inga
Bakgrund: Tidigare Group General Counsel LafargeHolcim Ltd,  (2013-2018) med ansvar för  enheterna Legal and Compliance, based i Schweiz. Vice President, International Legal and External Affairs och andra chefspositioner inom Verizon Business (2004-2012) i Storbritannien och Hong Kong. Tidigare befattningar innefattar arbete inom telekom, bank och kraftindustin  i Storbritannien och Schweiz. Startade sin karriär på advokatbyrå i New York, USA.

Erik Ekudden

Erik Ekudden
Senior Vice President och Chief Technology Officer och chef för koncernfunktion Technology (sedan 1 april, 2018)

Född 1968. Civilingenjör, Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. 
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: ATIS och The Swedish-American Chamber of Commerce San Francisco
Innehav i Ericsson:* 22,030 B-aktier
Bakgrund: Tidigare CTO och chef för Technology & Architecture koncernfunktionen Technology and Emerging Business (juli 2017 – mars 2018). Haft olika chefsbefattningar sedan starten 1993, till exempel Chef för Technology Strategy, CTO Americas i Santa Clara USA samt Chef för Standardization & Industry.

Niklas Heuveldop

Niklas Heuveldop
Senior Vice President och chef för marknadsområde Nordamerika (sedan 12 maj 2017)

Född 1968. Civilingenjörsexamen i Industrial Engineering and Management från Linköpings Tekniska Högskola.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Swedish-American Chamber of Commerce, New York.
Innehav i Ericsson:* 13 368 B-aktier.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Technology and Emerging Business (1 april 2017-12 september 2017) samt tillforordnad chef for marknadsområde Nordamerika (12 maj 2017-12 september 2017). Tidigare Chief Customer Officer och chef för koncernfunktionen Sales (juli 2016 – mars 2017). Tidigare positioner innefattar Head of Global Customer Unit AT&T och flera seniora chefsbefattningar inom Ericsson, bland annat chef för marknadsenheten Centralamerika och Karibien. Tidigare VD på ServiceFactory och COO på WaterCove Networks.

Chris Houghton

Chris Houghton
Senior Vice President och chef för marknadsområde Nordostasien (sedan 1 april 2017)

Född 1966. Bachelor of Law, Huddersfield Polytechnic, Storbritannien
Nationalitet: Storbritannien.
Styrelseledamot:
Inget.
Innehav i Ericsson:* 27 066 B-aktier.
Bakgrund: Tidigare chef för region Nordostasien (2015-mars 2017). Har även tidigare haft ledande befattningar på Ericsson som chef för region Indien, chef för Customer Unit Storbritannien och Irland, samt olika ledande befattningar inom Ericsson i Kina, Ungern, Indien, Irland, Japan, Sverige samt Storbritannien.

Rafiah Ibrahim

Rafiah Ibrahim
Senior Vice President och chef för marknadsområde Mellanöstern & Afrika (sedan 1 april 2017)

Född 1958. Masters of Digital Communications Engineering, Imperial College of Science and Technology, University of London, Storbritannien
Nationalitet: Malaysia.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:* 27 989 B-aktier.
Bakgrund: Tidigare chef för region Mellanösten (juli 2014 – mars 2017). Har haft flera ledande befattningar på Ericsson, bland annat chef för Customer Unit Etisalat, chef för Marketing Business Line Broadcast Services, Global Customer Unit for Warid, chef Ericsson i Bangladesh och chef för Market Unit North Africa.

Jan Karlsson

Jan Karlsson
Senior Vice President, chef för affärsområde Digital Services (sedan 1 augusti 2018).

Född 1966. Examen i företagseknomi, ESSEC Business School, Frankrike.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:* 4 149 B-aktier.
Bakgrund: Tillförordnad chef för affärsområde Digital Services, Februari - Juli 2018. Tidigare chef för Solution Area BSS inom affärsområde Digital Services. Innan starten på Ericsson 2017 var Jan Karlsson koncernchef för DigitalRoute AB, en oberoende mjukvaruleverantör med fokus på insamling och förbehandling av data för vertikala applikationer inom telekom samt icke-telekom.

Peter Laurin

Peter Laurin
Senior Vice President och chef för affärsområde Managed Services (sedan 1 april 2017)

Född 1971. Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, och Master of Business Administration, Handelshögskolan i Göteborg.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Byggvesta AB
Innehav i Ericsson:* 8 086 B-aktier
Bakgrund: Tidigare chef för regionen Nordeuropa och Centralasien. Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson innefattar chef för Ericssons Global Customer Unit Vodafone (2013-2016) och andra befattningar i Nordamerika, Asien och Europa. Tidigare befattningar innefattar positioner inom Arthur D. Little och Mediatude Ltd.

Carl Mellander

Carl Mellander
Senior Vice President, Finansdirektör och chef för koncernfunktion Finance och Common Functions (sedan 1 april 2017)

Född 1964. Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: ICC Sweden (International Chamber of Commerce).

Innehav i Ericsson:* 27 203 B-aktier.
Bakgrund: Tillförordnad Finansdirektör och chef för koncernfunktion Finance och Common Functions (juli 2016 – mars 2017). Har tidigare innehaft olika befattningar inom finans och business control på Ericsson, däribland Vice President och chef för Treasury samt finanschef for regionen Väst- och Centraleuropa. Tidigare befattningar innefattar positioner som finanschef/CFO inom telekomoperatorer samt rymd- och försvarsbranschen.

Nunzio Mirtillo

Nunzio Mirtillo
Senior Vice President och chef för affärsområde Sydöstra Asien, Oceanien och Indien (sedan 1 april 2017)

Född 1961. Master in Electronic Engineering, Sapienza University, Italien.
Nationalitet: Italien.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:* 32 653 B-aktier.
Bakgrund: Tidigare chef för regionen Medelhavsområdet. Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson innefattar bland annat chef för Sales i Västeuropa inom affärsenheten Networks, chef för Business Operations inom marknadsenheten Sydöstra Europa samt kundansvarig för Wind Italien, Vodafone Italien och andra kunder.

Helena Norrman

Helena Norrman
Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör och chef för koncernfunktion Marketing & Corporate Relations (sedan 1 februari 2018)

Född 1970. Civilekonom från Internationella ekonomlinjen, Linköpings universitet.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:* 35 740 B-aktier.
Bakgrund: Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör och chef för Marketing and Communications mellan 2014 och 31 januari 2018. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Communications 2011–2014. Dessförinnan Vice President Communications Operations på koncernfunktionen Communications på Ericsson. Har innehaft olika befattningar inom Ericssons globala kommunikationsorganisation sedan 1998. Tidigare befattningar innefattar arbete som kommunikationskonsult.

Åsa Tamsons

Åsa Tamsons
Senior Vice President och chef för AffärsområdeTechnologies & New Businesses (sedan 1 oktober, 2018)

Född 1981 Master of Business Administration, Handelshögskolan Stockholm, Sverige
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Inget
Innehav i Ericsson:* 6215 B-aktier
Bakgrund: Chef för Affärsområde Technology & Emerging Business (April - September 2018). Tidigare partner på McKinsey & Company, med fokus på tillväxtstrategier, marknadsföring och försäljning, högteknologi, samt telekommunikation. Hon har jobbat med Europa, USA och Latinamerika och har varit baserad på McKinsey’s kontor i Stockholm, San Francisco och Sao Paulo.

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 31 december 2017, och omfattar innehav av närstående samt innehav av ADS, om några. För nya medlemmar i koncernledningen som tillträder efter årsskiftet motsvarar antalet aktier aktieinnehavet vid tillträdet. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan den 31 december 2017.