Skip navigation

Styrelseledamöter

Tillgänglig på English Svenska

Styrelseledamöter valda av årsstämman 2024

Jan Carlson

Jan Carlson (invald 2017)

Styrelseordförande sedan 2023. Ordförande för Finanskommittén och Kompensationskommittén
Född 1960. Civilingenjörsutbildning, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.
Nationalitet: Sverige
Styrelseordförande: Autoliv Inc.
Styrelseledamot: AB Volvo 
Innehav i Ericsson: 7 900 B-aktier1 samt 34 041 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Styrelseordförande samt verkställande direktör och koncernchef för Veoneer Inc. (2018-2022). Verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. (2007-2018) och styrelseordförande för Autoliv Inc. sedan 2014. Har innehaft tidigare positioner inom Autolivkoncernen sedan 1999, däribland chef för Autoliv Europe, Vice President Engineering och chef för Autoliv Electronics. Tidigare befattningar innefattar verkställande direktör för Saab Combitech och Swedish Gate Array. Hedersdoktor vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet.

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg (invald 2011)

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén
Född 1956. Bachelor of Science in Economics and Master of Business Administration, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Reservofficer i svenska flottan.
Nationalitet: Sverige
Styrelseordförande: Investor AB och Svenskt Näringsliv.
Vice styrelseordförande: ABB Ltd., FAM, Patricia Industries och Wallenberg Investments AB.
Styrelseledamot: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Innehav i Ericsson: 427 703 B-aktier1 samt 34 041 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Styrelseordförande i Investor AB sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef för SEB (1997) och styrelseordförande i SEB (1998–2005). Executive Vice President och finanschef för Investor AB (1990–1993). Hedersordförande i IBLAC (Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council) och medlem i styrgruppen i European Round Table of Industrialists, vice ordförande i Swedish-American Chamber of Commerce US, medlem av International Advisory Board of the Atlantic Council, Washington DC, medlem av International Business Council inom World Economic Forum, Trilateral Commission samt Advisory Board of Tsinghua University Management School.

Jon Fredrik Baksaas

Jon Fredrik Baksaas (invald 2017)

Ordförande för kommittén för Enterprise Business and Technology, ledamot i kommittén för Audit and Compliance
Född 1954. Master of Science in Economics, NHH Norwegian School of Economics & Business Administration, Norge.
Nationalitet: Norge
Styrelseordförande: DNV GL Group AS
Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken AB
Innehav i Ericsson: 25 391 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Telenorkoncernen (2002–2015). Tidigare befattningar inom Telenorkoncernen sedan 1989, däribland vice verkställande direktör, finanschef och verkställande direktör för TBK AS. Befattningar före Telenor innefattar finanschef för Aker AS, finansdirektör för Stolt-Nielsen Seaway AS och controller inom Det Norske Veritas, Norge och Japan. Ledamot i styrelsen för GSMA (2008–2016) och ordförande i styrelsen för GSMA (2014–2016).

Carolina Dybeck Happe

Carolina Dybeck Happe (invald 2022)

Född 1972. Civilekonomexamen, Uppsala universitet.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 36 100 B-aktier1 samt 10 003 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Senior Vice President för GE sedan 2020, Finanschef för GE (2020 – 2023). Koncernfinanschef för A.P. Moller - Maersk A/S (2019-2020). Koncernfinanschef för ASSA ABLOY (2012-2018) samt finanschef för Europa, Mellanöstern och Afrika (2007-2011) och för Centraleuropa (2002-2006). Koncernfinanschef för Trelleborg Group (2011-2012). Finanschef för Establish (2000-2002). Olika befattningar inom EF Education First (1996-1999).

Börje Ekholm

Börje Ekholm (invald 2006)

Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot
Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.
Nationalitet: Sverige och USA
Styrelseledamot: Trimble Inc.
Innehav i Ericsson: 601 815 B-aktier1, 1 009 000 ADS1 samt 2 000 000 köpoptioner3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2017. Koncernchef för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015–2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB (2005–2015). Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Hedersdoktor vid KTH. Sedan 2017 medlem i styrgruppen för Digital Communication Governors inom World Economic Forum. Ledamot i Swedish-American Chamber of Commerce New York.

Eric A. Elzvik

Eric A. Elzvik (invald 2017)

Ordförande för kommittén för Audit and Compliance
Född 1960. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige och Schweiz
Styrelseordförande: Global Connect Group och Deutsche Glasfaser Group
Styrelseledamot: Landis+Gyr Group AG och AB Volvo
Innehav i Ericsson: 10 000 B-aktier1 samt 11 345 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Finanschef och medlem av ABB-koncernens Group Executive Committee (2013–2017). Finanschef för enheten ABB Discrete Automation & Motion (2010–2012) och för enheten Automation Products (2006–2010). Tidigare befattningar inom ABB sedan 1984, däribland chefspositioner inom finans, företagsförvärv och nya investeringar. För närvarande senior branschrådgivare till EQT.

Kristin S. Rinne

Kristin S. Rinne (invald 2016)

Ledamot i Kompensationskommittén samt kommittén för Enterprise Business and Technology
Född 1954. Bachelor of Arts, Washburn University, USA.
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Synchronoss
Innehav i Ericsson: 16 913 syntetiska aktier2

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Senior Vice President, Network Technology, Network Architecture & Planning, på AT&T (2007–2014). CTO på Cingular Wireless (2005–2007) samt VP Technology & New Product Development på Cingular Wireless (2000–2005). Tidigare befattningar på Southwestern Bell och SBC (1976–2000). Trustee i Washburn University Foundation. Medlem i Link Labs Advisory Board. Hedersdoktor vid Washburn University, USA.

Jonas Synnergren

Jonas Synnergren (invald 2023)

Ledamot i kommittén för Audit and Compliance samt Kompensationskommittén
Född 1977. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Nordea Oyj 
Innehav i Ericsson: Inget

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Senior Partner vid Cevian Capital AB sedan 2020. Olika befattningar inom Cevian Capital AB sedan 2007, däribland chef över Cevians Sverigekontor sedan 2012. Olika befattningar vid Boston Consulting Group AB (2000-2006).

Christy Wyatt

Christy Wyatt (invald 2023)

Ledamot i kommittén för Enterprise Business and Technology
Född 1972. Examen I Scientific Computer Programming Technology, College of Geographic Sciences, Kanada.

Nationalitet: Kanada och USA
Styrelseledamot: Silicon Laboratories Inc. och Absolute Software Corporation 
Innehav i Ericsson: Inget

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: VD och koncernchef för Absolute Software sedan 2018. VD och koncernchef för DTEX Systems (2016– 2018). VD och koncernchef (2013–2015) och styrelseordförande (2014-2015) för Good Technology (numera BB). Global chef för Consumer eBusiness och Mobile Technology på Citigroup (2012). Olika positioner inom Motorola (2005–2011) bla. Senior Vice President Ecosystem, General Manager Enterprise Business. Director, Developer Relations på Apple (2003–2005). Olika positioner inom Palm (1999–2003), Sun Microsystems JavaSoft (1995–1999) och Esri (1994–1995). Styrelseledamot i Quotient (2018–2022).

Karl Åberg

Karl Åberg (invald 2024)

Född 1979. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot i Finanskommittén.

Nationalitet: Sverige

Styrelseledamot: Alleima och Essity.

Innehav i Ericsson: Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen på AB Industrivärden sedan 2023. Chef för investerings- och analysorganisationen på AB Industrivärden sedan 2017. Partner på och medgrundare av Zeres Capital Partners AB (2012–2017). Partner på CapMan Public Market Fund (2012–2015). Investeringsdirektör på CapMan Public Market Fund (2009–2012). Olika befattningar inom Handelsbanken Capital Markets (2002–2008)

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer 2024

Ulf Rosberg

Ulf Rosberg (utsedd 2021)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i Finanskommittén samt kommittén för Enterprise Business and Technology
Född 1964. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 110 B-aktier1

Anställd sedan 1985. Arbetar som System Developer inom R&D inom affärsområdet Networks.

Kjell-Åke Soting

Kjell-Åke Soting (utsedd 2016)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i Kompensationskommittén
Född 1963. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 10 065 B aktier1

Anställd sedan 1996. Arbetar som Global SQA Manager inom affärsområdet Networks.

Annika Salomonsson

Annika Salomonsson (utsedd 2022)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i kommittén för Audit and Compliance
Född 1972. Utsedd av LO.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 1 998 B-aktier1

Anställd 1997-2003 och sedan 2005. Arbetar som Verification Engineer.

Loredana Roslund

Loredana Roslund (utsedd 2017)

Arbetstagarrepresentant - suppleant
Född 1967. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 2 422 B-aktier1

Anställd sedan 1994. Arbetar som projektledare inom R&D inom affärsområdet Networks.

Frans Frejdestedt

Frans Frejdestedt (utsedd 2023)

Arbetstagarrepresentant - suppleant
Född 1979. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: Inget1

Anställd sedan 2008. Arbetar som R&D manager inom affärsområdet Cloud Software and Services.

Stefan Wänstedt

Stefan Wänstedt (utsedd 2023)

Arbetstagarrepresentant - suppleant
Född 1964. Utsedd av LO.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 3 235 B aktier1

Anställd sedan 1999. Arbetar som Senior Researcher.


  1. Uppgifterna om innehav i Ericsson återspeglar innehavet per den 28 februari 2024 eller, för styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer (inklusive suppleanter), per den 31 december 2023, och omfattar om tillämpligt även innehav av närstående. Innehav för styrelseledamöter utsedda efter dessa datum återspeglar innehavet vid tidpunkten för utseende. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan ovan nämnda datum.
  2. Årsstämman har varje år sedan 2008 beslutat att en del av arvodet till styrelseledamöter ska kunna betalas i form av syntetiska aktier. Med ”syntetisk aktie” avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning som motsvarar börskursen för en B-aktie i Ericsson vid utbetalningstillfället.
  3. Köpoptioner som utfärdats av AB Industrivärden (1 000 000 köpoptioner) och Investor AB (1 000 000 köpoptioner), som vardera berättigar till köp av en B-aktie i Ericsson från AB Industrivärden respektive Investor AB.