I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för första kvartalet släpptes 7.30am CET, April 27, 2011.

Koncernchefens kommentarer

”Koncernens försäljning ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband och framför allt av multistandard-radiobasstationen RBS 6000”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. ”Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoresultatet förbättrades från SEK 1,3 miljarder till SEK 4,1 miljarder framför allt till följd av en högre lönsamhet inom sementet Networks. Kassaflödet uppgick till SEK -2,9 (2,3) miljarder under kvartalet, påverkat av en högre andel pågående projekt i regionerna och en fortsatt ökning av produktionen.

Den ökade försäljningen drevs av segmentet Networks där intäkterna växte med 35% jämfört med samma kvartal föregående år med en EBITA-marginal på 20%. Den starka efterfrågan på mobilt bredband resulterade i att fem av tio regioner visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Länder med extra stark tillväxt var USA, Indien, Japan, Korea och Ryssland. Kina har haft fortsatt god utveckling inom 2G.

Segmentet Global Services minskade sin försäljning med -4% jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av valutakurseffekter. I lokala valutor växte Professional Services med 3%. EBITA-marginalen minskade till 7% under kvartalet, framför allt på grund av lägre lönsamhet inom Network Rollout. Verksamheten inom Managed Services var oförändrad jämfört med första kvartalet 2010, men växte i lokala valutor med 11% jämfört med samma kvartal föregående år till följd av ett antal mindre nya kontrakt. Segmentet Multimedias försäljning var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, medan EBITA-marginalen minskade till -7%, framför allt på grund av produktmixen. Våra joint ventures visade varierande resultat. Sony Ericsson bidrog med en vinst före skatt om SEK 0,1 miljarder, medan ST-Ericssons förlust uppgick till SEK -0,6 miljarder.

Försäljningen under det första kvartalet påverkades inte av den förödande jordbävningen och tsunamin i Japan. Vår globala leveranskedja av komponenter är delvis beroende av Japan och vi förväntar oss leveransförseningar av vissa produkter. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra effekterna och säkerställa att vi minskar påverkan för våra kunder. Dessa åtgärder innefattar att hitta och integrera alternativa komponenter i våra produkter, såväl som att öka volymer med andra leverantörer. Påverkan kommer också att bero på Japans allmänna återhämtning, men vår bedömning är att vi kommer att klara av att leverera merparten av dessa volymer innan utgången av det tredje kvartalet 2011.

Under 2010 har vi fortsatt stärka vår marknadsandel inom 3G och åtminstone behållit vår marknadsandel på mer än 50% inom 4G/LTE. Trots att GSM kommer att finnas kvar under många år kommer vi att se merparten av investeringarna skifta mot 3G/WCDMA och 4G/LTE. Vi ökade vår marknadsandel inom Services och fortsätter att vara den ledande leverantören inom vår industri”, avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00

Sweden: +46 (0) 850 520 270 UK & Europe: +44 (0) 208 817 9301 US & international: +1 718 354 1226 Confirmation code: 4582748 (Participants will have to quote the confirmation code when dialing into the conference) Replay A replay of the conference call will be available 90 minutes after the scheduled end time. The playback will be available until May 04, 2011 7:00 pm CET. Sweden replay number: +46 (0) 8 5052 0294 UK & European replay number: +44 (0) 20 7769 6425 US replay number: +1 630 652 3111 Replay pass code: 4582748# Audio Webcast

Press konferens webcast

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare tisdagen den 27 april kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.