I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för första kvartalet släpptes 7.30am CET, April 25, 2012.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Försäljningen av mobilt bredband med hög kapacitet utvecklades väl i Nordamerika, Japan och Korea, medan andra regioner som Europa inklusive Ryssland, delar av Mellanöstern samt Indien var svagare”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. ”Försäljningen av CDMA fortsatte som väntat att minska i teknikskiftet mot LTE. Vår tjänsteverksamhet visade på fortsatt stark utveckling, där framför allt Professional Services utvecklades fördelaktigt. Support Solutions (tidigare Multimedia) ökade sin organiska försäljning.

Under kvartalet tog vi viktiga steg i genomförandet av vår strategi. Det annonserade förvärvet av BelAir adderar WiFi-funktionalitet till vår hetnet-portfölj och med förvärvet av Technicolors Broadcast Services Division har vi stärkt vår position inom tjänster för media och broadcasting, med sikte på att ta en ledande position i Europa. Vi slutförde försäljningen av Sony Ericsson vilket innebär att vi nu lämnat mobiltelefonmarknaden för att bredda fokus till att koppla upp alla typer av terminaler, telefoner och andra enheter. Under förra året ökade vi också vår marknadsandel inom våra kärnverksamheter och fortsatte bygga en stark position inom LTE, där vi nu har en marknadsandel över 60%.

I slutet av 2010 fattade vi det strategiska beslutet att öka vår marknadsandel i Europa när operatörerna började modernisera sina nät och ersätta gammal infrastruktur med nya multistandard-radiobasstationer. Detta, i kombination med affärsmixen med fler nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, har som väntat haft en negativ inverkan på bruttomarginalen jämfört med samma kvartal föregående år och väntas fortsätta på kort sikt.

Vårt joint venture ST-Ericsson har lanserat en uppdaterad strategi med tillhörande åtgärder för att sänka nivån för break-even. Vi är fortsatt övertygade om att ST-Ericsson har en strategisk position i industrin för att möjliggöra terminalernas ekosystem,” avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Replay Sverige: +46 8 5052 0294 Internationellt: +44 20 7769 6425 USA: +1 630 652 3111 Kod: 7152 331# (Deltagarna kommer att behöva ange koden då de ringer in till telefonkonferensen) Audio Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 25 april kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor