I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för första kvartalet släpptes 7.30am CET, April 24, 2013.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Försäljningen i kvartalet visade positiv utveckling med en tillväxt om 2% jämfört med samma kvartal föregående år, detta trots den negativa valutakursutvecklingen. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter och valutasäkringar, ökade med 7%”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Försäljningsökningen kommer främst från Networks och installationstjänster, till följd av hög projekt-aktivitet i framförallt Europa och Nordamerika. Nordamerika fortsatte att vara den starkaste regionen med en tillväxt på 23% trots nedgången inom CDMA. Nordostasien hade ett utmanande kvartal med lägre försäljning i Sydkorea som fortfarande är en av de mest avancerade marknaderna för LTE, men utan den parallella 3G-utbyggnaden som gjordes under första kvartalet 2012.Regionen har även påverkats av fortsatt strukturell minskning av GSM-investeringar i Kina och valutakurseffekter i Japan.

Vi ser en fortsatt god utveckling inom de områden som har starkast underliggande tillväxt. Inom managed services tog vi 21 nya kontrakt under kvartalet. Inom mobilt bredband har processerna för att välja leverantörer för 4G/LTE påbörjats i Ryssland och Kina. Vi ser också en fortsatt god utveckling för vår routing plattform SSR med 12 nya kontrakt i första kvartalet 2013. Efterfrågan på drifts- och affärsstöds-system (OSS och BSS) är fortsatt hög.

Trenderna som var i fokus på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona visade att vår vision om det uppkopplade samhället blir allt mer verklig. Ökningen av datatrafik och video i näten driver efterfrågan på mobilt bredband samt OSS och BSS. Andra viktiga områden under MWC var software defined networks, molnbaserade tjänster och kommunikation mellan maskiner (M2M) som alla kommer vara en del av industrins utveckling de kommande åren.

Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år, justerad för omstruktureringskostnader hänförliga till neddragningarna av verksamheten i Sverige som slutfördes under första kvartalet och vinsten från avyttringen av Sony Ericsson 2012. Förbättringen är främst relaterad till en högre försäljning inom Networks och en fortsatt minskning av rörelse-omkostnaderna, dock påverkad av ett negativt rörelseresultat inom Network Rollout och negativa valutakurseffekter.

Den underliggande affärsmixen med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt fortsatte som väntat under kvartalet. Med nuvarande bild av kundernas behov, samt med den rådande globala ekonomiska utvecklingen, förväntas den underliggande affärsmixen gradvis skifta mot fler kapacitetsprojekt under andra halvåret 2013.

Vi fortsätter genomförandet av vår strategi och under kvartalet meddelande vi vägen framåt för vårt joint venture ST-Ericsson. I april 2013 meddelande vi vår avsikt att förvärva Microsofts Mediaroom för att stärka vår position inom mediahantering.

Medan makroekonomiska och politiska osäkerheter kvarstår i vissa regioner fortsätter industrin att vara långsiktigt attraktiv och vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden,” avslutar Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterade rapporten och svarade på frågor. Playback versionen kommer att vara tillgänglig till 23.59 CET 1 Maj, 2013. Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 20 776 964 25 Konfirmation nummer: 10425533# Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 24 april kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor