I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för första kvartalet släpptes 7.30am CET, April 23, 2014.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år med fortsatt negativ påverkan från Nordamerika och Japan. Samtliga segment visade förbättrad marginal.

Den huvudsakliga anledningen till nedgången i försäljningen är, som vi tidigare kommunicerat, lägre försäljning från två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika, vilka nådde sin kulmen under den första halvan av 2013, samt lägre affärsaktivitet i Japan. Den utvecklingen vägdes till viss del upp av tillväxt i Kina, Mellanöstern och Latinamerika. Nedgången i försäljning påverkade segmentet Networks samt Network Rollout inom Global Services.

Vårt fokus på lönsamhet ger resultat med förbättrad bruttomarginal jämfört med samma period föregående år, både inklusive och exklusive omstruktureringar. Dessutom förbättrades rörelsemarginalen för alla segment. Affärsmixen i kvartalet drevs framför allt av kapacitetsprojekt för mobilt bredband. Dessutom investerade några av våra kunder mer i mjukvara för att förbättra nätprestanda och användarupplevelse.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 9,4 miljarder, jämfört med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK -3,0 miljarder för första kvartalet 2013. Betalningen från Samsung, hänförlig till licensering av immateriella rättigheter, samt lägre försäljning hade en positiv påverkan på kassaflödet. Vårt fortsatta arbete med att reducera rörelsekapitalet genom en förbättrad process från försäljning till betalning utvecklas väl.

Nordamerika karaktäriseras för närvarande av operatörsinvesteringar i kapacitet och kvalitetsförbättringar. Parallellt med det fortsätter vi att stärka vår position inom nya områden. Ett positivt exempel är att vi har blivit valda av AT&T till partner för deras initiativ Domain 2.0, vilket syftar till att förenkla deras infrastruktur och göra den mer skalbar genom implementation av virtualiserad nätfunktionalitet (Network Functions Virtualization – NFV) och mjukvarudefinierade nätverk (Software Defined Networking – SDN).

I region Nordostasien har vi levererat på tidigare tagna affärer inom 4G/LTE i Kina. Dessutom har vi tilldelats viktiga kontrakt för 4G/LTE i Japan och Taiwan.

I Europa har vi ingått ett femårigt kontrakt som del av Vodafones Project Spring, vilket inkluderar uppgraderingar och expansioner av Vodafones 2G- och 3G-nät samt utbyggnad av 4G/LTE inklusive professional services.

Det är fortsatt efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande och i kvartalet har vi vunnit nya managed services-affärer i flera regioner.

Vi ser ett starkt intresse för Ericsson Radio Dot System med ytterligare sju operatörer som meddelat att de vill testa systemet. Denna innovativa småcellösning för inomhusbruk kommer att vara kommersiellt tillgänglig senare under året.

Givet det vi ser i dag så kommer vunna nyckelkontrakt att gradvis påverka försäljningen och affärsmixen framför allt under andra halvåret.

Den fortsatta politiska oron i delar av Mellanöstern och Afrika påverkar fortfarande försäljningen. Det är även en ökad politisk osäkerhet i Ryssland och Ukraina. Under 2013 hade Ericsson en försäljning om SEK 5,9 miljarder i Ryssland och Ukraina. Det rådande politiska läget har inte påverkat försäljningen under det första kvartalet.

Ericsson fortsätter att utvecklas på en ICT-marknad i förändring genom investeringar både inom kärnverksamheten och inom utvalda och nya områden. Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att vara en fortsatt relevant aktör då våra kunder agerar för att tillvarata de nya möjligheter som uppstår på marknaden.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterade rapporten och svarade på frågor. Svenskt replaynummer: +46 8 505 202 94 Internationellt replaynummer: +44 20 776 964 25 Inloggningsnummer: 1361 9240# Denna replay version kommer att vara tillgänglig till klockan 23:59 CET 30 april, 2014. Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare den 23 april kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor