I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 7.30am CET, Juli 21, 2011.

Koncernchefens kommentarer

”Koncernens försäljning ökade med 14% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband. Försäljningen påverkades negativt av den starka kronan och försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 27% jämfört med samma kvartal föregående år. Den starka tillväxt som vi sett de senaste kvartalen fortsatte även det här kvartalet”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. ”Rörelseresultatet exklusive joint ventures minskade under kvartalet till SEK 5,0 (5,3) miljarder, negativt påverkat av en engångskostnad för omstrukturering om SEK 1,3 miljarder till följd av en minskning av antalet anställda i Sverige. Periodens resultat uppgick till SEK 3,2 (2,0) miljarder, en ökning med 59%.

Under kvartalet såg vi en förändring i marknadsmixen där Brasilien, Kina, Tyskland, Korea och Ryssland visade särskilt stark tillväxt både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. I USA fortsatte den höga affärsaktiviteten även om försäljningen inom networks var något sämre jämfört med föregående kvartal, medan services visade på en fortsatt god utveckling.

Segmentet Networks växte med 31% jämfört med samma kvartal föregående år. Förutom en fortsatt försäljningsökning av mobilt bredband var det en stark intäktsutveckling från IP network-produkterna. Segmentet Global Services minskade sin försäljning med -5% jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt på grund av valutakurseffekter. Försäljningen inom Professional Services var i det närmaste oförändrad i lokala valutor. Försäljningen inom Managed Services minskade jämfört med andra kvartalet 2010. De underliggande drivkrafterna för tillväxt i tjänsteverksamheten är bibehållna och intresset från kunderna är stort. Segmentet Multimedias försäljning gick ner -2% jämfört med samma kvartal föregående år, dock med positiv utveckling inom revenue management.

Den påverkan som jordbävningen och tsunamin i Japan orsakade begränsades under det andra kvartalet tack vare våra framgångsrika åtgärder. Vår leveranskedja har återhämtat sig snabbare än väntat och ledtiderna för våra produkter återställs nu gradvis till normala nivåer.

Kvartalet var utmanande för våra joint ventures och båda bolagen redovisade förluster. Sony Ericssons lönsamhet påverkades av jordbävningen i Japan, vilket resulterade i begränsningarna i leveranskedjan och tappade nära 1,5 miljoner enheter i leverans. Det är en fortsatt stark efterfrågan från konsumenter och operatörer på hela produktportföljen för smartphones.

ST-Ericsson ökade sin förlust under kvartalet, framför allt på grund av förändringar i efterfrågan av vanliga mobiltelefoner”, avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 15.30

Sverige: +46 8 505 202 70 Internationellt: +44 208 817 93 01 USA: +1 718 354 1226 Konfirmations kod: 5139974 (Deltagarna kommer att behöva ge konfirmations koden då de ringer in) Replay En repris av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig 90 minuter efter avslutad konferens. Reprisen kommer att finnas tillgänglig till den 28 Juli, 2011, 6:00 Svenskt replay nummer: +46 8 5052 0294 Internationellt replay nummer: +44 (0) 20 7769 6425 USA replay nummer: +1 630 652 3111 Replay kod: 5139974# Audio Webcast

Press konferens webcast, 9.00

Ericsson bjuder in till presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 21 Juli kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.