I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 7.30 den 18 juli, 2012.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Efterfrågan inom Global Services och Support Solutions var stark under kvartalet. Networks försäljning minskade dock jämfört med samma kvartal föregående år framför allt på grund av den förväntade nedgången i försäljning av CDMA-utrustning, minskad affärsaktivitet i Kina, vilket inkluderar en lägre försäljning av GSM, samt lägre 3G-försäljning i Ryssland”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. ”Inom Global Services visade alla områden stark tillväxt under kvartalet då operatörerna fokuserar på verksamhetens effektivitet och hög projektaktivitet. Den starka utvecklingen för Support Solutions drevs av faktureringssystem och TV-lösningar. Global Services och Support Solutions stod tillsammans för omkring hälften av koncernens försäljning. Den växande affären inom Global Services har en utspädande effekt på bruttomarginalen.

Vi fortsätter arbeta nära våra kunder för att se hur den makroekonomiska utvecklingen och politiska osäkerheten i vissa regioner påverkar deras investeringar. I dialogen med kunderna är det tydligt att de grundläggande drivkrafterna för ökad datatrafik är oförändrade. I dag finns det fler än 700 miljoner abonnemang i världen för smartphones och enligt våra estimat kommer den siffran att öka till tre miljarder under 2017. Baserat på dessa drivkrafter ser vi att våra kunder har ett ökat fokus på nätprestanda och tjänstekvalitet, vilket kräver fortsatta operatörsinvesteringar inom hårdvara, mjukvara och tjänster.

Vårt joint venture ST-Ericsson befinner sig fortfarande i ett utmanande läge med anledning av en kraftig nedgång i försäljningen av nya produkter till en av de största kunderna och fortsatt nedgång i försäljningen av äldre produkter. Företaget har fortsatt fokusera på att framgångsrikt ta fram och leverera NovaThor ModAp-plattformen och Thor-modem till sina kunder, medan de fortsätter arbeta med effektivitetsåtgärder med målet att nå lönsamhet.

Under 2010 tog vi ett väl avvägt beslut att öka våra marknadsandelar och att stärka vårt ledarskap inom teknologi och tjänster, väl medvetna om den kortsiktiga pressen på lönsamheten. Nu ska vi dra fördel av den position vi uppnått där vårt fokus ligger på långsiktig lönsam tillväxt”, avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Ericssons höll telefonkonferens för investerare, analytiker och media 14.00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterade rapporten och svarade på frågor. Repris Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 20 776 964 25 USA: +1 630 652 31 11 Kod: 778 26 12# Audio webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson höll en presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 18 juli kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Audio webcast OBS: Tittare kunde inte ställa frågor