I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 7.30am CET, July 18, 2013.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 7%. Den rapporterade försäljningen var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år med anledning av en fortsatt negativ valutautveckling,” säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Det var fortsatt hög projektaktivitet i Europa och Nordamerika där två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband nådde sin kulmen under första halvåret 2013. För Nordostasien var det ännu ett tufft kvartal i och med den fortsatta strukturella nedgången av investeringar i GSM i Kina, valutaeffekter i Japan och lägre affärsaktivitet i Sydkorea, då tilldelningen av ytterligare spektrum för LTE är senarelagd.

Affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt, började förändras något mot mer kapacitet i det här kvartalet.

Vi har genomfört vår strategi att ta nya marknadsandelar i Europa genom nätmoderniseringsprojekten som startade under 2010, trots de initialt lägre marginalerna. Nu när dessa projekt gradvis avslutas kan vi konstatera att vi har varit framgångsrika med att öka vår marknadsandel och att vi återtagit vår ledande position i Europa. Det är också glädjande att vi nu, baserat på den större installerade basen, börjar se nya affärer inom kapacitet och LTE-projekt i Europa.

Vi fortsätter att stärka vår ledade position inom 4G/LTE. Processerna att välja leverantör för 4G/LTE i Ryssland och Kina fortsätter och vi har till dags datum fått kontrakt av två stora operatörer i Ryssland. Under kvartalet nådde vi också upp till en miljard abonnenter i de nät som hanteras av Ericsson i managed services-kontrakt. Detta visar tydligt på det förtroende våra kunder har för vår förmåga att skapa värde för dem.

Lönsamheten, justerad för engångskostnader kopplade till att vi lämnar verksamheten för telekom- och kraftkablar samt försäljningen av Applied Communication Sciences (ACS), förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år på grund av en högre bruttomarginal och lägre rörelseomkostnader. Detta motverkades dock av en negativ utveckling av valutakurser.

Genom de förvärv vi avser göra av Microsofts bolag Mediaroom som meddelades i april och Red Bee Media som meddelades i juli, fortsätter vi att stärka vår positon inom TV och media. När TV och media går samman med telekom kan vi bygga på vår styrka inom media management och managed services. Video utgör redan den största andelen av trafiken i de mobila nätverken och förväntas öka med 60% årligen fram till 2018.

Medan den makroekonomiska situationen i Europa är fortsatt utmanande och den politiska osäkerheten ökar inom delar av regionen Mellanöstern, såsom i Egypten, fortsätter förutsättningarna för branschen att vara långsiktigt goda och vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden,” avslutar Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 15:00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterade rapporten och svarade på frågor. Replay nummer Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 20 776 964 25 Konfirmation nummer: 1129 6165 Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 18 juli kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här OBS: Tittare kunde inte ställa frågor