I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje kvartalet släpptes 7.30am CET, 20 oktober , 2011.

Koncernchefens kommentarer

"Koncernens försäljning ökade med 17% jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av fortsatt stark efterfrågan på mobilt bredband samt ökade intäkter från services", säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 24% jämfört med samma kvartal föregående år. Det resultat vi uppnått under året bekräftar åter våra indikationer om en stärkt global marknadsandel. En högre andel nätutbyggnadsprojekt tillsammans med fler nätmoderniseringsprojekt i Europa påverkade bruttomarginalen negativt. Rörelseresultatet exklusive joint ventures var under kvartalet SEK 6,3 (6,2) miljarder och periodens resultat uppgick till SEK 3,8 (3,6) miljarder, en ökning med 6%.

Segmentet Networks försäljning växte med 25% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången om -3% jämfört med föregående kvartal är säsongsrelaterad och på grund av en lägre försäljning av CDMA i Nordamerika. Alla regioner visade tillväxt inom Networks jämfört med föregående kvartal förutom Nordamerika, Nordeuropa & Centralasien, Medelhavsområdet och Indien. Under kvartalet har all den återstående påverkan på vår leveranskedja som jordbävningen och tsunamin i Japan orsakade i mars i år eliminerats och ledtiderna är nu tillbaka till det normala. Med ekonomiska oroligheter i delar av världen kan en något lägre kortsiktig investeringsvilja hos operatörerna inte uteslutas.

Segmentet Global Services försäljning ökade med 7% jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal. Professional Services växte i lokala valutor med 13% jämfört mot samma kvartal föregående år. Managed Services visade på en positiv utveckling med en ökad försäljning om 12% jämfört med föregående kvartal som en effekt av 24 nya Managed Services-kontrakt som rapporterades under det andra kvartalet. Segmentet Multimedias försäljning ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år och med 8% jämfört med föregående kvartal. Revenue management utvecklades positivt också under det tredje kvartalet i Mellanöstern och Afrika söder om Sahara.

Kvartalet utvecklades olika för våra joint ventures. Sony Ericsson rapporterade en ökad försäljning och förbättrat genomsnittligt försäljningspris. Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatt var SEK 0,1 (0,3) miljarder. ST-Ericssons försäljning ökade med 7% jämfört med föregående kvartal och intäkter från nya produkter fortsatte att växa, vilket väger upp mot en fortsatt nedgång i gamla produkter. Vår andel i ST-Ericsson förlust var SEK -0,7 (-0,4) miljarder.

Den ökande användningen av smartphones, nya terminaler och operatörers introduktion av prisplaner på flera nivåer driver en fortsatt tillväxt inom mobil datatrafik. Antalet abonnemang för mobilt bredband förväntas nå nära en miljard vid årets slut och nära fem miljarder år 2016. Vi tror att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår och Ericsson är väl positionerat för att driva och dra fördel av denna utveckling”, avslutar Vestberg.

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 15.30

Sverige: +46 8 505 202 70 Internationellt: +44 208 817 93 01 USA: +1 718 354 1226 Konfirmations kod: #5808958 (Deltagarna kommer att behöva ge konfirmations koden då de ringer in) Replay En repris av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig 90 minuter efter avslutad konferens. Reprisen kommer att finnas tillgänglig till den 27 oktober, 2011, 6:00 Svenskt replay nummer: +46 8 5052 0294 Internationellt replay nummer: +44 (0) 20 7769 6425 USA replay nummer: +1 630 652 3111 Replay kod: 5808958# Audio Webcast

Press konferens webcast, 9.00

Ericsson höll presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 20 oktober kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.