I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje kvartalet släpptes 7.30 den 26 oktober, 2012.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Efterfrågan inom Global Services och Support Solutions var fortsatt god, medan Networks försäljning avtog jämfört med samma kvartal föregående år. I Nordamerika fortsatte Networks försäljning utvecklas positivt trots den förväntade nedgången i försäljning av CDMA-utrustning, medan delar av Europa, Kina, Korea och Ryssland fortsatte att utvecklas svagt”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson. ”Global Services visar tillväxt och bidrar till stabil lönsamhet. Tillsammans med Support Solutions stod segmentet för mer än 50% av koncernens försäljning.

Vi tror att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår. Det finns i dag en miljard smartphones i världen och 2017 uppskattas den siffran nå tre miljarder. Nya terminaler och applikationer medför högre krav från slutanvändarna på nätens kapacitet och kvalitet. Detta driver efterfrågan på den teknik, mjukvara och de tjänster som vi tillhandahåller. Vi ser dock samtidigt en fortsatt makroekonomisk avmattning och politisk oro i vissa regioner, vilket har lett till mer försiktiga operatörsinvesteringar i delar av världen.

Vårt joint venture ST-Ericsson befinner sig fortfarande i ett utmanande läge, även om resultatet förbättrades under kvartalet. Ericsson ser, tillsammans med STMicroelectronics, kontinuerligt över bolagets strategi och affärsplan. Vi är fortsatt övertygade om att ST-Ericsson har en strategiskt viktig position i industrin för att möjliggöra terminalernas ekosystem.

Vi har en stark produktportfölj, marknadsposition och de resurser som krävs . Vår lönsamhet är dock inte tillfredsställande. Rörelseomkostnaderna för jämförbara enheter har minskat med -7% jämfört med samma kvartal föregående år och vi ser stadiga förbättringar i genomförandet av projekt. Dessa förbättringar är uppmuntrande men inte tillräckliga. Vi kommer därför fortsätta att proaktivt identifiera och genomföra ytterligare effektivitetsåtgärder och kostnadsbesparingar”, avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Ericssons höll telefonkonferens för investerare, analytiker och media 14.00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Global Services Magnus Mandersson kommenterade rapporten och svarade på frågor. Replay Sverige replay: +46 8 505 202 94 Internationellt replay: +44 20 776 964 25 USA replay: +1 630 652 31 11* Kod: 8969 806# Audio webcast

Press konferens webcast

Ericsson höll en presskonferens för media, analytiker och investerare kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. On demand audio webcast OBS: Lyssnare kunde inte ställa frågor