I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje kvartalet släpptes 7.30, 24 oktober, 2013.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3%. Den rapporterade försäljningen gick ner något jämfört med samma kvartal föregående år, framför allt med anledning av en fortsatt negativ valutautveckling,” säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Vi ser för närvarande att försäljningen är under visst tryck. Detta är framför allt drivet av valutaeffekter samt att två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika nådde sin kulmen under första halvåret 2013. Försäljningen påverkades också i Japan där vi närmar oss slutförandet av ett större projekt.

I Kina har två stora operatörer nu valt leverantör för 4G/LTE. Trots att vi har en obefintlig marknadsandel inom 3G hos dessa kunder, så har de valt Ericsson som teknologileverantör och vi fortsätter nu arbetet utifrån denna initiala tilldelning.

Den europeiska marknaden börjar nu röra sig framåt med fortsatta investeringar i WCDMA/LTE och en av de ledande operatörerna har offentliggjort omfattande investerings-planer. Ericsson ser nu tillväxt och förbättrade marginaler i flera europeiska marknader då nätmoderniseringsprojekten gradvis avslutas och försäljningen rör sig nu allt mer mot ny kapacitet och affärer inom LTE.

Den positiva utvecklingen inom Professional Services fortsatte med stabil lönsamhet och med 59 kontrakt inom managed services sedan årets början. Som en effekt av vårt fortsatta arbete att implementera globala processer, metoder och verktyg för att öka effektiviteten förbättrades Global Services marginaler i kvartalet.

Lönsamheten för koncernen fortsatte att förbättras jämfört med samma kvartal föregående år, dock delvis motverkad av negativ valutautveckling. Förbättringen drevs av en högre bruttomarginal genom lägre utspädningseffekt från nätmoderniseringsprojekten i Europa, samt en något förbättrad affärsmix.

Ericsson har under kvartalet fortsatt att stärka sin ledande ställning på marknaden. I september lanserade vi Ericsson Radio Dot System, en småcellprodukt för inomhustäckning. Produkten öppnar för nya intäktsmöjligheter för operatörer och den initiala reaktionen från kunderna har varit mycket positiv. Vi har även genomfört förvärvet av Mediaroom, vilket gör Ericsson till världens största aktör inom IPTV sett till marknadsandel.

Det makroekonomiska klimatet har stabiliserats på många OECD-marknader. Det råder dock fortfarande osäkerhet i vissa delar av världen. De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda och vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden,” avslutar Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00. Replay numbers: Sverige: +46 8 505 202 94 Internationelt: +44 20 776 964 25 Konfirmation nummer: 1205 6004# Webcast

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 24 oktober kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kan inte ställa frågor