I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för andra kvartalet släpptes 07.30, 24 Oktober, 2014.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

Rapporterad försäljning ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% med ett stabilt rörelseresultat.

Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, men hölls delvis tillbaka av lägre försäljning i Nordamerika. Försäljningen av mobilt bredband ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal då vi har börjat leverera på tidigare kommunicerade nyckelkontrakt. Vi levererar på kontrakt för 4G/LTE i Kina och Taiwan och försäljningen i Japan har förbättrats. Dessutom fortsätter investeringsklimatet i Indien att förbättras. Försäljningen i delar av Europa, framförallt i Storbritannien och Tyskland, visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, medan utvecklingen i Sydeuropa var fortsatt svag.

Försäljningen i Nordamerika fortsatte att drivas av operatörsinvesteringar i kapacitet och kvalitetsförbättringar. Affärsaktiviteten mattades dock av i kvartalet då operatörerna för närvarande fokuserar på att optimera kassaflödet.

Den positiva utvecklingen inom Professional Services fortsatte och genererade organisk tillväxt i kvartalet, drivet av försäljning inom managed services och systemintegration. Det förvärvade Red Bee Media integrerades framgångsrikt och konsoliderades till fullo i det tredje kvartalet.

Det är fortfarande politiska oroligheter i många delar av världen, framförallt i Mellanöstern och norra Afrika. Kvartalet visar att vår globala närvaro, med kunder i 180 länder, ger oss skalfördelar och styrka att hantera lokala avvikelser i efterfrågan.

Lönsamheten utvecklades väl inom alla segment, framförallt drivet av en fördelaktig affärsmix, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt effektivitetsförbättringar. Rörelseresultatet påverkades negativt av effekter från kontrakt för valutasäkringar, högre rörelseomkostnader relaterade till modem och den förvärvade verksamheten Mediaroom, samt av den planerade investeringsökningen inom IP.

Vi fortsätter att arbeta i enlighet med vår strategiska agenda; att förbättra lönsamheten i kärnverksamheten för att kunna investera i utvalda områden som IP-nät, Cloud, TV & Media samt OSS & BSS. Tre viktiga förvärv gjordes i kvartalet:

  • MetraTech stärker BSS-kompetensen inom molnbaserade betallösningar för företag
  • Fabrix Systems ökar vårt övergripande ledarskap inom TV & Media
  • Majoritetsandel i Apcera stärker vår position inom molnlösningar för företag

Vi har i kvartalet tagit det strategiska beslutet att upphöra med all vidare utveckling av modem och att flytta vissa resurser inom FoU från segment Modems till Networks i syfte att tillvarata tillväxtmöjligheter inom verksamheten för radio.

Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att fortsätta att vara en strategisk partner till våra kunder och hjälpa dem att tillvarata nya möjligheter på marknaden.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Press konferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade presskonferens för media, analytiker och investerare den 25 Oktober kl 9.00, i Ericsson Studio, Grönlandsgången 4, Kista. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor