I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje kvartalet släpptes 7.30am CET, 23 oktober, 2015.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD:

Rapporterad försäljning ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -9%, på grund av lägre försäljning inom Networks. Nedgången motverkades till viss del av fortsatt stark försäljningstillväxt inom Professional Services. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, till stor del på grund av lägre rörelseomkostnader.

Affärsläget

Försäljningstillväxten var fortsatt stark i Indien samt i Sydostasien och Oceanien jämfört med samma period föregående år, medan försäljningen minskade i Nordostasien samt i Nordeuropa och Centralasien.

Affärsaktiviteterna inom mobilt bredband i Nordamerika var fortsatt stabila jämfört med föregående kvartal, men på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

I kvartalet skedde en inbromsning av 4G-utbyggnaden i Kina. Vi såg också en något lägre investeringsnivå i mobilt bredband på marknader som Ryssland, Brasilien och delar av Mellanöstern, vilka hade en svag makroekonomisk utveckling.

Professional Services försäljning ökade med 15% jämfört med samma kvartal föregående år, med tvåsiffrig tillväxt i åtta av tio regioner, drivet av stark försäljning inom hela portföljen.

Lönsamhet

Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 46% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättringar inom alla segment. De huvudsakliga bidragen till den förbättrade lönsamheten var lägre rörelseomkostnader och ett nollresultat inom Network Rollout. Den negativa effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var lägre än för ett år sedan.

Global Services rörelsemarginal ökade till 9% till följd av den förbättrade lönsamheten inom Network Rollout och ett stabilt resultat inom Professional Services. Segmentet Networks lönsamhet var fortsatt stabil i kvartalet, med en rörelsemarginal om 10%, trots lägre försäljning.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Det globala kostnads- och effektivitetsprogrammet, med målet att uppnå årliga besparingar om cirka SEK 9 miljarder under 2017, fortskrider planenligt. Sedan programmet annonserades i november förra året har ett flertal aktiviteter implementerats globalt, vilket har bidragit till lägre kostnadsnivåer.

Kassaflöde

Efter ett svagt första kvartal har kassaflödet från rörelsen nu varit positivt under de två senaste kvartalen, trots stora utbetalningar inom det pågående kostnads- och effektivitetsprogrammet. Kassaflödet från årets början har påverkats negativt av ett högre rörelsekapital, vilket drevs av en affärsmix med en högre andel utbyggnadsprojekt i Kina och på utvecklingsmarknader.

Utvalda tillväxtområden

Våra strategiska initiativ för tillväxt bygger på en kombination av att vara ledande inom kärnverksamheten och att etablera ledarskap inom utvalda tillväxtområden. Vi ser en fortsatt god utveckling inom dessa områden med en försäljningstillväxt om mer än 10% jämfört med samma kvartal föregående år.

I det utvalda tillväxtområdet TV & Media har vi ingått två viktiga avtal i Nordamerika, vilka bekräftar vår starka position på den snabbväxande marknaden för TV & Media. Ericsson har även ingått avtal om att förvärva det Nasdaq-noterade bolaget Envivio, en global ledare inom mjukvarubaserad videokodning.

Våra kunder visar ett växande intresse för framtida nätarkitektur inom områden som 5G, virtualisering, effektiv videoleverans och internet of things (IoT). Med våra pågående strategiska initiativ är vi väl rustade för att fortsätta att skapa värde för våra kunder och aktieägare på en marknad i förändring.

Läs hela rapporten här >>

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media börjar klockan 14:00 CET.

Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar kommenterar rapporten och svarar på frågor. Replay-nummer: Sverige: +46 8 5664 2638 International/UK: +44 20 3426 2807 Inloggningskod: 662782# Ring gärna in minst 15 minuter innan konferensen börjar. Då det är många deltagare så kan det ta lite tid innan alla kopplas in. Audio webcast

Press konferens and live webcast, 9:00 CET

Ericsson höll presskonferens för media, analytiker och investerare den 23 oktober kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här