I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för fjärde kvartalet släpptes 7.30am CET, 25 januari 2012.

Koncernchefens kommentarer

”Vi hade en stark försäljningstillväxt för helåret 2011 och en ökning av resultatet. Under det fjärde kvartalet märkte vi dock av en svagare utveckling inom Networks samt en väntad påverkan på bruttomarginalen från en förändrad affärsmix med fler nätutbyggnadsprojekt, moderniseringsprojekt i Europa och en högre andel services”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Koncernens försäljning var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och ökade med 15% jämfört med föregående kvartal, vilket är lägre än normalt för fjärde kvartalet. Tillväxten jämfört med föregående kvartal har framför allt drivits av en stark utveckling om 32% inom Global Services, medan försäljningen inom Networks var svag med en ökning om endast 2%. Försäljningsutvecklingen inom Networks är framför allt relaterad till Nordamerika och Ryssland där trenden fortsatte från tredje kvartalet med lägre operatörsinvesteringar efter en period med höga investeringar i kapacitet. Vi såg också en något ökad försiktighet bland operatörerna under kvartalet på grund av osäkerheter såsom den ekonomiska utvecklingen och politiska oroligheter i vissa länder.

2011 var ett år med stark försäljningstillväxt om 12%. Försäljningen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, ökade med 19%. Trots de svaga resultaten från våra joint ventures, ökade årets resultat med SEK 1,3 miljarder till SEK 12,6 miljarder drivet av en högre försäljning och lägre omstruktureringskostnader. Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 om SEK 2,50 (2,25), en ökning med 11%.

Vi har under 2011 framgångsrikt genomfört vår strategi och dragit fördel av våra styrkor inom tillväxtområdena mobilt bredband, managed services samt affärsstödssystem och driftstödssystem. Många operatörer har haft mobilt bredband i fokus och industrin har under året genomgått ett skifte mot en högre andel nätutbyggnader. Vi genomförde vår strategi för att ta nya marknadsandelar i moderniseringsprojekten i Europa, trots dess lägre initiala marginaler. Vi har ytterligare stärkt vår marknadsposition inom mobilnät. Med 70 nya managed services-kontrakt under 2011 är vi övertygade om vårt starka erbjudande och vår ledande marknadsposition. Med förvävet av Telcordia, som nu är genomfört, har vi också nått en ledande position och fått kompetent personal inom de viktiga områdena affärsstödssystem och driftstödssystem.

Kvartalet var utmanande för våra joint ventures och båda har rapporterat omfattande förluster. Vi har meddelat att Sony kommer att köpa vår 50-procentiga andel i Sony Ericsson. Sony Ericssons förlust i kvartalet speglar ökad konkurrens, prissänkningar och omstruktureringskostnader. ST-Ericsson visade på förluster i samma storlek som under det tredje kvartalet och under kvartalet informerade vi om att en ny VD utsetts, vars uppdrag är att gå igenom strategin med målet att återställa lönsamheten.

Vi tror att den långsiktiga positiva utvecklingen för industrin kvarstår. På kort sikt förväntar vi oss att operatörerna är fortsatt försiktiga med investeringar, vilket återspeglar faktorer som makroekonomisk och politisk osäkerhet. Vi kommer att fortsätta genomföra vår strategi, vilket innebär att affärsmixen med fler nätutbyggnadsprojekt och moderniseringsprojekt än kapacitetsprojekt håller i sig på kort sikt. Med vår globala styrka och närvaro, samt vårt tekniska ledarskap och ledarskap inom tjänster, är vi väl positionerade att fortsätta driva och leda industrins utveckling,” avslutar Hans Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl 14.00

Sverige: +46 8 505 202 70 Internationellt: +44 208 817 93 01 USA: +1 718 354 1226 Konfirmations kod: #6483801 (Deltagarna kommer att behöva ge konfirmations koden då de ringer in) Replay En repris av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig 90 minuter efter avslutad konferens. Reprisen kommer att finnas tillgänglig till den 1 februari 2012, 6:00 Svenskt replay nummer: +46 8 5052 0294 Internationellt replay nummer: +44 (0) 20 7769 6425 USA replay nummer: +1 630 652 3111 Replay kod: 6483 801# Audio Webcast

Press konferens webcast, 9.00

Ericsson håller presskonferens för media, analytiker och investerare onsdagen den 25 januari kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.