I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje kvartalet publicerades 7.30 den Januari 31, 2013.

”Våra segment visade blandad utveckling under året med stark tillväxt inom Global Services och Support Solutions, medan Networks hade ett mer utmanande år. Support Solutions gick från förlust 2011 till lönsamhet och står nu tillsammans med Global Services för nära 50% av koncernens försäljning under 2012, jämfört med 42% 2011”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Lönsamheten under året påverkades negativt av förlusterna i ST-Ericsson, de pågående moderniseringsprojekten i Europa såväl som av den underliggande affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt. Med nuvarande bild av kundernas behov, samt med den rådande globala ekonomiska utvecklingen, förväntas den underliggande affärsmixen gradvis skifta mot fler kapacitetsprojekt under andra halvåret 2013.

Vi avslutade året med starkt kassaflöde och för helåret överträffade vi vårt mål för kassagenerering. Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 om SEK 2,75 (2,50) per aktie, en ökning med 10%.

Under året var Nordamerika vår starkaste marknad drivet av fortsatta investeringar inom mobilt bredband och efterfrågan på tjänster. Andra regioner såsom Sydostasien och Oceanien, och Afrika söder om Sahara har gradvis förbättrats under året.

I det fjärde kvartalet återhämtade sig försäljningen inom Networks, trots den förväntade fortsatta nedgången inom CDMA. Lönsamheten inom Networks förbättrades jämfört med föregående kvartal till följd av ökad försäljning samt en högre mjukvaruandel. Försäljning och lönsamhet för Global Services och Support Solutions var fortsatt stabil.

Kvartalet påverkades negativt av en icke kassaflödespåverkande post relaterad till ST-Ericsson. STMicrelectronics har kommunicerat sin avsikt att avsluta sitt ägande i ST-Ericsson och Ericsson utforskar olika strategiska alternativ för ST-Ericssons tillgångar. Modemteknologin, som Ericsson ursprungligen bidrog med, är av strategiskt värde för industrin.

Under året har vi fortsatt bygga från vår styrkeposition inom tillväxtområdena mobilt bredband, managed services och OSS/BSS. Vi har genomfört både selektiva förvärv och avyttringar samt avslutat avyttringen av Sony Ericsson och presenterat en ny strategi för Support Solutions. Att förbättra lönsamheten, minska kostnaderna och sysselsatt kapital står fortsatt högt på agendan. Industrin fortsätter att vara långsiktigt attraktiv trots att makroekonomiska och politiska osäkerheter kvarstår i vissa regioner. Vi är väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder i den omvandling ICT-marknaden genomgår,” avslutar Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Ericssons höll telefonkonferens för investerare, analytiker och media 14.00 CET. Verkställande direktör och koncernchef Hans Vestberg, Vice verkställande direktör och finanschef Jan Frykhammar och chef för affärsenheten Networks Johan Wibergh, chef för affärsenheten Support Solutions Per Borgklint kommenterade rapporten och svarade på frågor. Replay nummer Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 2077696425 Kod: 9703413 Audio webcast

Presskonferens webcast

Ericsson höll en presskonferens för media, analytiker och investerare kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. On demand audio webcast OBS: Lyssnare kunde inte ställa frågor