I detta avsnitt

Ericsson rapporterar fjärdje kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Ericsson rapporterar tredje kvartalet

Ericsson rapporterar andra kvartalet

Ericsson rapporterar första kvartalet

Ericsson rapporterar fjärde kvartalet

Tillgänglig på English Svenska
Ericssons rapport för tredje fjärde släpptes 7.30, 30 januari, 2014.

Kommentar från Hans Vestberg, VD och koncernchef

”Ericssons försäljning för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade 5% för helåret. Jag är nöjd över att vi framgångsrikt har nått ett avtal med Samsung om korslicensering av immateriella tillgångar. Vår industri bygger på skalfördelar och en stark tradition bland företagen att dela med sig av tekniska framsteg genom licensering enligt rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND). Avtalet visar värdet av våra investeringar i forskning och utveckling och möjliggör för båda företagen att fortsätta vara innovativa och föra ut ny teknik på marknaden”, säger Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

”Vårt fokus på lönsamhet började ge resultat och rörelsemarginalen för koncernen förbättrades gradvis under 2013, framför allt genom förbättringar inom Networks och Network Rollout, trots kraftigt negativ valutapåverkan.

Affärsmixen, med en högre andel utbyggnadsprojekt än kapacitetsprojekt, började skifta mot fler kapacitetsprojekt under året. Som väntat kom försäljningen under visst tryck i kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är den huvudsakliga anledningen att två stora utbyggnadsprojekt för mobilt bredband i Nordamerika nådde sin kulmen under första halvåret 2013 och lägre aktivitet i Japan.

Parallellt med att leverera de stora utbyggnadsprojekten i USA har vi även stärkt vår ställning och vårt erbjudande inom professional services. För helåret stod Global Services för merparten av regionens försäljning och vi är i dag marknadsledande inom både telekomtjänster och utrustning för mobilnät på en av världens mest avancerade och dynamiska ICT-marknader.

I Kina fortsätter upphandlingen av LTE och hittils har de två stora operatörerna som gjort sina val av leverantörer valt Ericsson. Försäljningen i Kina förbättrades under kvartalet som en följd av leveranser till pågående utbyggnadsprojekt för mobilt bredband.

Ericsson fortsatte att växa på några av nyckelmarknaderna i Europa under det fjärde kvartalet. Under de senaste åren har vi stärkt vår position i Europa genom nätmoderniseringsprojekten. Dessa projekt har genomförts enligt plan och merparten av den negativa marginaleffekten från dessa projekt ligger nu bakom oss. Vi förväntar oss att telekomindustrin i Europa kommer att förbättras över tid, drivet av den makroekonomiska utvecklingen och ett investeringsbeslut som nyligen meddelades av en av de stora operatörerna.

Under 2013 har Ericsson genomfört ett antal strategiska initiativ för att både hantera det pågående teknikskiftet i industrin och för att ställa om företaget för framtida affärsmöjligheter. Vi har stärkt vår kärnverksamhet och tagit viktiga steg för att bygga en ledande position inom områden som är nya och viktiga för bolaget. Detta inkluderar konsolideringen av modemverksamheten och förvärvet av IPTV-verksamheten Mediaroom från Microsoft. Vi kommer gradvis att öka insatserna och investeringarna inom dessa områden samt inom IP, molntjänster, OSS och BSS.

De långsiktiga förutsättningarna för branschen är fortsatt goda och vi är med våra pågående strategiska initiativ väl positionerade att fortsätta stödja våra kunder på den föränderliga ICT-marknaden.

Vi har fokuserat på att förbättra rörelsekapital och avslutade året med ett starkt kassaflöde om SEK 17,4 (22,0) miljarder och en kassagenerering över helåret om 79%, över målet på 70%. Detta ger Ericsson en stark balansräkning för att fortsätta leverera enligt vår strategi. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 (2,75) per aktie för 2013, en ökning med 9%,” avslutar Vestberg.

Läs hela rapporten här >>

Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Telefonkonferensen för investerare, analytiker och media började klockan 14:00 CET. On demand Sverige: +46 8 505 202 94 Internationellt: +44 20 776 964 25 Inloggningskod: 1296 1993# Webcast

Presskonferens webcast, kl 9.00

Ericsson hade en presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 30 januari kl 9.00, i ”Ericsson Studio” bredvid Ericssons huvudkontor, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. En webcast av press konferensen finns här. OBS: Tittare kunde inte ställa frågor