Skip navigation

Kommentar till Dagens Nyheters artikel 8 april

8 april, 2019

Ericssons medarbetare uppmuntras att rapportera misstänkta brott mot Ericssons affärsetiska kod och Ericssons uppförandekod. Medarbetare som på detta sätt står upp för våra grundläggande värderingar blir inte ”utköpta” eller på annat sätt diskriminerade. Vem som helst kan helt anonymt rapportera misstänkta felaktigheter, skriftligen eller muntligen, via Ericssons compliance line. Detta kan göras 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Varje sådant fall utreds av den oberoende enheten Corporate Investigations.

Det fall som Dagens Nyheter refererar till har också utretts av Ericssons enhet för internutredningar. Med över 20 000 underleverantörer har företaget en organisation och processer på plats för att hantera eventuella felaktigheter i leverantörsavtal. När något visar sig inte ha hanterats korrekt åtgärdas det. Det kan gälla alla delar av avtalet, såsom prissättning, intressekonflikter eller andra oegentligheter. Vi kan konstatera att utredningen av det leverantörsavtal som Dagens Nyheter refererar till resulterade inte i annat än avtalstekniska korrigeringar.