ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Tekniken & Tryggheten

Tekniken & Tryggheten

Hur förändrar tekniken våra liv och samhället i stort? Tekniken & är en samtalsserie om vår tids kanske viktigaste frågor där vi belyser den digitala teknikens möjligheter och konsekvenser.

   

S01E01: Tekniken & Tryggheten

Hur skyddar vi våra hem från intrång när våra liv i tilltagande utsträckning flyttar ut i "molnet"? Och vilka moraliska dilemman uppstår i en värld där maskiner kan fatta självständiga beslut, ibland på liv och död? Vad innebär egentligen trygghet i en digital tid? Detta och mycket mer diskuterar vi i det första avsnittet av Tekniken &.

Internets väktare

Överbelastningsattacker, kidnappningsprogram, klåfingriga politiker – hoten mot internets öppenhet är många. Sista försvarslinjen är 14 utvalda individer som äger var sin nyckel till nätets hjärta, den så kallade rotzonen. Anne-Marie Eklund-Löwinder är en av dem.

Om kriget kommer - video

Efter 57 års tystnad har en uppdaterad version av "Om kriget kommer" skickats ut till 4,7 miljoner svenska hushåll. Fast denna gång har kalla krigets grodmän ersatts av cyberkrigare, med siktet inställt på intellektuell egendom och finansiella system. Håkan Djuphammar på Ericsson är ansvarig för att göra framtidens nät invasionssäkra.

Ashkan_Fardost

Ashkan Fardost

Investerare, föreläsare och debattör inom digitalisering

Cecilia Atterwall

Cecilia Atterwall

5G- och trendföreläsare, marknads- och kommunikationsansvarig på Ericsson Networks

Per_Naroskin

Per Naroskin

Psykolog, författare och hörs i Sveriges Radios "Spanarna"

Sabinije-von-Gaffke

Sabinije von Gaffke

Programledare

Asa_Schwarz

Åsa Schwarz

Författare, IT-expert och årets säkerhetsprofil

walking in a server area

Vill du veta mer om hur Ericsson arbetar med trygghet och säkerhetsfrågor?

Klicka här

S01E02: Tekniken & Jobben

Tekniken & Jobben

Vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras om 20 år. Är det bara de monotona och rent farliga jobben som försvinner? Detta och mycket mer diskuterar vi i Tekniken & Jobben. Se avsnittet här!

S01E03: Tekniken & Trafiken

Tekniken & Trafiken

Steg för steg utrustas våra fordon med självkörandeteknik. Men för att allt detta ska bli verklighet krävs tillförlitlig kommunikationsteknik som gör det möjligt. Finns den tekniken? Eller är transportrevolutionen dömd på förhand att misslyckas? Det är frågor som vi diskuterar i Tekniken & Trafiken. Se avsnittet här!

S01E04: Tekniken & Klimatet

Tekniken image

Vilket ansvar har individen, företagen och samhället i stort för klimatet? Och till hur stor del kan teknisk innovation hjälpa oss att lösa klimatfrågan? Detta och mycket mer diskuterar vi i Tekniken & Klimatet. Se avsnittet här!

Den fjärde industriella revolutionen

Ericsson är en världsledande leverantör av informations- och kommunikationsteknik – två femtedelar av all mobiltrafik går via våra nätverk. I mer än 140 år har våra medarbetare förändrat världen, med innovationer som transformerat industrier, hela samhällen och vardagen för miljontals människor.

Snart rullar vi ut framtidens mobilteknik – 5G – över hela världen. Och ingenting kommer riktigt förbli som det var.

Kontakt