In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Available in English Svenska

Ericssons årliga Bolagsstyrningsrapport beskriver den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen inom Ericsson.

Bolagsstyrningsrapporten och kapitlet om intern kontroll över den finansiella rapporteringen 2019 finns Årsredovisningen för det finansiella året.