In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Available in English Svenska

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ericssons Bolagsstyrningsrapport beskriver den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen inom Ericsson.

Kapitlet om intern kontroll över den finansiella rapporteringen 2018 finns här.