Årsstämma 2019

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum onsdagen den 27 mars 2019 kl 15.00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.
Årstämma 2019 banner

Pressmeddelande från årsstämman

Börje Ekholm at Ericsson AGM: "Ericsson leading the way in 5G" (bara på engelska)

Ericssons årsstämma 2019

Videoinspelning

VD:s tal

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4.1

Bilaga 4.2

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9 

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2019, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 mars 2019.

Anmälan kan göras:

 1. online, eller
 2. per telefon 08-402 90 54 vardagar kl 10.00-16.00 eller
 3. skriftligen till:
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman
  c/o Euroclear Sweden AB
  Box 191
  SE-101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan, namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. 

För mer information om att delta och rösta vid årsstämman se nedan.

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägaren Einar Hellbom (punkt 20)

Ditt deltagande
Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som aktieägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker att det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet. Du kan delta genom att närvara personligen eller genom att rösta genom ombud. Nedan beskrivs hur du går till väga.

Diskussion och frågor
Aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet och resultat under årsstämman. Oftast ges tillfälle för frågor efter verkställande direktörens tal. Aktieägare kan också ställa frågor angående ett ärende i anslutning till ärendets behandling. Försök att hålla dina frågor korta och relevanta.

För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas in till bolaget i förväg via e-post till följande adress: investor.relations@ericsson.com

Att delta och rösta på årsstämman
Information för dig
Besök Ericsson Studio

Information om hur dina personuppgifter behandlas