Årsstämma 2020

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 31 mars 2020 i Kistamässan, Kista/Stockholm.
Available in English Svenska

Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Telefonaktiebolaget LM Ericssons styrelse på följande adress eller via e-post:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm

E-post: investor.relations@ericsson.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Telefonaktiebolaget LM Ericssons valberedning kan kontakta dem på följande adress eller via e-post:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Valberedningen
c/o Styrelsens sekretariat
164 83 Stockholm

E-post: nomination.committee@ericsson.com

Valberedning

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast tisdagen den 11 februari 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas till bolaget i förväg via e-post till följande e-postadress:

E-post: investor.relations@ericsson.com