Skip navigation

Information för dig

Tillgänglig på English Svenska

Årsredovisning

I början av mars varje år publicerar Ericsson sin årsredovisning. Du kan ladda ner Årsredovisningen här eller beställa en tryckt version.

Rapport om ersättningar

I syfte att samla relevant information om Ericssons ersättningsprinciper och policy upprättas en särskild rapport om ersättningar. Rapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den ingår också i den tryckta årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport

Ericsson ger årligen ut en bolagsstyrningsrapport som innehåller information om hur Ericsson styrs genom olika bolagsorgan och hur ansvar fördelas mellan bolagsorganen. Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den ingår också i den tryckta årsredovisningen.

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas