Skip navigation

Laurie Waddy, Chief Compliance Officer

Tillgänglig på English Svenska
Video

Framtidsriktade uttalanden


Denna inspelning innehåller framtidsriktade uttalanden. Dessa baseras på våra aktuella förväntningar och är föremål för risker och osäkerhet som väsentligen kan påverka vår verksamhet och resultat. Vänligen läs våra finansiella rapporter och vår senaste årsredovisning för mer information om dessa riskfaktorer och osäkerheter. Eventuella framtidsriktade uttalanden som görs i filmen återspeglar tidpunkten för sändningen och Ericsson avsäger sig uttryckligen skyldigheten att uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden och de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem.