I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2010

Tillgänglig på English Svenska
Årsstämman ägde rum tisdagen den 13 april 2010 kl 15.00 i Kistamässan, Kista/Stockholm.

Protokoll fört vid årsstämma 2010

Protokoll

Bilaga 1 Röstlängden (ej offentlig)

Bilaga 2 – Valberedningens förslag och information

Bilaga 3 – Årsstämmans dagordning

Bilaga 4.1 – Årsredovisning 2009

Bilaga 4.2 – Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Bilaga 5 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 6 – Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010)

Bilaga 7  – Överlåtelse av egna aktier för med anledning av besluten om Långsiktig Incitamentsplan 2006 och Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2007, 2008 och 2009

Ditt deltagande

Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som ägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet.

Kallelse

Fullmaktsformulär