Ericsson avser lägga kontantbud på det noterade italienska dotterbolaget Ericsson S.p.A.

Ericsson offentliggjorde i dag sin avsikt att lägga ett kontantbud på de aktier i sitt italienska dotterbolag Ericsson S.p.A. som Ericsson inte redan äger, det vill säga 28,81 procent. I dag äger Ericsson 71,19 procent av aktierna i Ericsson S.p.A.
Press release
apr 26, 2004 05:29 (GMT +00:00)
Ericsson kommer att erbjuda EUR 32,00 kontant för varje aktie i Ericsson S.p.A. genom ett nybildat italienskt bolag. Det totala budvärdet för de aktier som Ericsson inte redan äger (28,81 procent) uppgår till EUR 237,3 miljoner. Erbjudandet innebär en budpremie om 19,2 procent baserat på aktiekursen för Ericsson S.p.A.-aktien den 23 april 2004 samt en budpremie om 25,4 procent baserat på genomsnittspriset för aktien under de senaste tre månaderna. Ericsson S.p.A. är noterat på Milanobörsen (Mercato Telematico Azionario i Milano).


Motivet för erbjudandet är att fortsätta förenkla Ericssons koncernstruktur och att minska antalet noterade dotterbolag. Detta var motiven till Ericssons bud på minoritetens aktier i de noterade dotterbolagen i Brasilien 1998 och Mexico 1995. Ericsson S.p.A. är Ericssons enda återstående noterade, delägda dotterbolag. Ericssons mål är att koncentrera handeln i Ericssonaktien till ett begränsat antal marknader, det vill säga Stockholm, London och Nasdaq i USA.


Ericsson har framgångsrikt verkat på den italienska marknaden i 86 år. Den italienska marknaden är viktig för Ericsson. Ericsson kommer även fortsättningsvis att ha ett starkt engagemang i den italienska marknaden eftersom det är en av de marknader som tidigast börjat använda avancerad multimediateknik som bredband, EDGE och WCDMA.


Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ericsson blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Ericsson S.p.A. Ericsson förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad. Erbjudandet är även villkorat av att det inte inträffar vissa extraordinära händelser utanför Ericssons kontroll (force majeure). Ytterligare information om erbjudandet finns att tillgå i meddelandet som distribuerats på den italienska marknaden och som också finns på engelska på Internet www.ericsson.com/press. Ytterligare information kommer även att finnas i budprospektet som förväntas offentliggöras under andra hälften av maj. Anmälningsperioden för erbjudandet kommer att påbörjas några dagar efter offentliggörandet av budprospektet. Alfred Berg ABN AMRO är finansiell rådgivare till Ericsson i samband med erbjudandet.


Ericsson S.p.A.s konsoliderade nettoförsäljning under 2003 uppgick till EUR 1 074,6 miljoner och konsoliderat rörelseresultat var EUR 52,0 miljoner. Ericsson S.p.A. har i dag mer än 2 200 anställda i Italien och är den ledande leverantören av telekommunikationsutrustning både för mobil och fast telefoni på den italienska marknaden.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
 
Media
Pia Gideon, informationschef
Telefon: 0705 198 903
E-post: press.relations@ericsson.com


Åse Lindskog, presschef
Telefon: 0730 244 872
 
Investerare och analytiker
Gary Pinkham, chef investerarrelationer
Telefon: +46 8 719 00 00