Ericsson säljer sin verksamhet för företagsväxlar till Aastra Technolgies

Press release
feb 18, 2008 07:33 (GMT +00:00)
[Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2008 kl 08.30.]
 
Ericsson har tecknat avtal om att sälja sin verksamhet för företagsväxlar till Aastra Technologies. Avtalet berör circa 630 anställda av vilka cirka 360 är verksamma i Sverige.  Transaktionen beräknas avslutas under april 2008.  Ericsson kommer nu att fokusera på att sälja sina breda portfölj av nätbaserade företagslösningar direkt till operatörer och tjänsteleverantörer.


Ericsson verksamhet för företagsväxlar är en ledande leverantör av IP PBX, konvergerade PBX system och kontorslösningar. Produktportföljen inkluderar kommunikationslösningar för företag av alla storlekar, mobila lösningar, telefoner och tjänster.  År 2007 uppgick faktureringen till cirka SEK 3 miljarder. Försäljningspriset är  SEK 650 miljoner exklusive nettot av tillgångar och skulder. Reavinsten förväntas uppgå till cirka SEK 200 miljoner.


Ericsson har ett strategiskt fokus på telekomoperatörer och tjänsteleverantörer, och därför ligger verksamheten för företagsväxlar utanför kärnaffären. I tillägg till detta så pågår en ökad globalisering av industrin för företagskommunikation och den håller på att konsolideras. Därför anser Ericsson att verksamheten för företagsväxlar kommer att bidra med såväl betydande kompetens som värde till Aastra Technologies som får tillgång till ledande produkter och en betydande kundbas för PBX lösningar. Det här blir också positivt för Ericssons företagskunder, partners och anställda när Ericssons och Aastra Technologies ledande produktportföljer slås samman.
Som en konsekvens av stragegin för sin multimediaverksamhet kommer Ericsson att fokusera på att sälja sina breda portfölj av nätbaserade företagslösningar direkt till operatörer och tjänsteleverantörer. Strategiska produkter från förvärvet av Netwise kommer att vara kvar inom Ericsson.
Förvärvet förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter.
SEB Enskilda har varit rådgivare åt Ericsson i den här transaktionen.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2006 på 178 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och Nasdaq.
För mer information,
.mobi.  

för mer information, kontakta gärna


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92


Investors
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 00 00


Om Aastra
Aastra Technologies Limited, är ett globalt företag i framkanten av marknaden för företagskommunikation. Huvudkontoret ligger i Concord, Ontario, Kanada och Aastra utvecklar och levererar innovativa och integrerade lösningar som adresserar små och stora företags kommunikationsbehov över hela världen. Aastra möjliggör för företag att kommunicera och samarbeta mer effektivt genom att erbjuda kunder ett utbud av öppna standard IP-baserade och tradtionella kommunikationsprodukter, inklusive terminaler, system och applikationer. För mer information, besök gärna http://www.aastra.com.


För mer information kontakta
Allan Brett, finansdirektör
Telefon: +1 905 760 4160
E-post: investors@aastra.com


RELATED FILES