Icke-kassapåverkande kostnad efter nedskrivning och omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA

Available in English Svenska

Press release
jan 16, 2018 07:30 (GMT +00:00)
  • Prövning av nedskrivningsbehov som annonserades i samband med omräknade siffor baserade på den nya segmentsstrukturen den 8 december, 2017, är genomförd och medför nedskrivning med SEK 14,2 miljarder
  • Omvärdering av uppskjuten skattefordran på grund av förändrad bolagsskattesats i USA innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad om SEK 1,0 miljarder
  • Ingen påverkan på kassaflöde, men nedskrivningen påverkar rapporterat rörelseresultat negativt i kvartalet, främst i segmenten Digital Services och Other, medan omvärderingen av uppskjuten skattefordran påverkar skattekostnaderna för fjärde kvartalet 2017
  • Samtliga siffor är icke-reviderade, slutgiltiga siffror presenteras i rapporten för fjärde kvartalet 2017 

Ericssons (NASDAQ: ERIC) prövning av nedskrivningsbehov som presenterades den 8 december 2017 i samband med annonseringen av omräknade finansiella siffror enligt ny segmentsstruktur har nu genomförts. Detta är en konsekvens av bolagets fokuserade affärsstrategi som presenterades i mars 2017, med ytterligare detaljer på Kapitalmarknadsdagen den 8 november 2017.

Resultatet av prövningen innebär en nedskrivning med SEK 14,2 miljarder enligt följande:

Segment Digital Services: nedskrivning av goodwill om SEK 6,7 miljarder och SEK 0,4 miljarder av immateriella tillgångar

Segment Other: nedskrivning av goodwill om SEK 6,0 miljarder, SEK 0,3 miljarder immateriella tillgångar och SEK 0,4 miljarder av anläggningstillgångar

Segment Managed Services: nedskrivning av uppskjutna kostnader relaterade till avslutande av specifika transformationsaktiviteter om SEK 0,3 miljarder

Segment Networks: nedskrivning med SEK 0,2 miljarder av kapitaliserade utvecklingskostnader av teknologi som inte längre förväntas användas

Majoriteten av goodwill härrör sig från investeringar gjorda för 10 år sedan eller mer, och har liten relevans för Ericssons framtida affärsverksamhet. Samtliga nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande bokföringsjusteringar. Justeringarna har ingen påverkan på Ericssons genomförande av bolagets strategier och investeringar i teknologi med målet att säkra våra kunders framgångar.

Omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA

Den sänkta nivån av amerikansk bolagsskatt från 35% till 21% (giltig från 1 januari 2018) innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA. Den uppskattade effekten innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad i bolagets resultaträkning om cirka SEK 1,0 miljarder.

Nedskrivningarna och omvärderingen av skattetillgångarna kommer påverka periodens resultat i fjärde kvartalet 2017, men har ingen påverkan på Ericssons kassaflöde och nettokassa i fjärde kvartalet 2017. Ericssons bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet.

Ericssons resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2017 rapporteras den 31 januari, 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson:

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Telefon: +46 10 714 64 99
E-mail: 
peter.nyquist@ericsson.com

Investerare och finansanalytiker:

Åsa Konnbjer, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 713 39 28 
E-mail: 
asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 20 39
E-mail: 
stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Director, Investor Relations
Telefon: +46 10 714 54 00
E-mail: 
rikard.tunedal@ericsson.com

Media:

Peter Olofsson, Head of Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 18 80
E-mail: 
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-mail: 
media.relations@ericsson.com

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center
media.relations@ericsson.com (+46 10 719 6992)
investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com