อีริคสันนำเสนอเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์สำคัญ

–      การปฏิวัติดิจิตัลและการพัฒนาเพื่อความทันสมัยของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านคลื่นวิทยุภาคพื้นดิน (LMR: Land Mobile Radio) ทำให้เกิดความต้องการเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์สำคัญ

–      กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ประกอบด้วย ความสามารถของเครือข่ายเพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Network Capabilities) บรอดแบนด์แอพพลิเคชั่นส์เพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Broadband Applications) และการขยายเครือข่ายแบบยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายเฉพาะ (Flexible Deployments for Private Networks)

–      ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ พลังงาน สาธารณูปโภค การขนส่ง และสายการผลิต

Press release
มี.ค. 05, 2562

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Critical Communications Broadband หรือ ระบบสื่อสารไร้สายเพื่อการใช้งานในสถานการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์มีความสำคัญ ซึ่งเหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแบบพิเศษ ทั้งในเชิงธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินงาน เช่น การให้บริการในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท และด้านความปลอดภัยสาธารณะ เมื่อธุรกิจหรือบริการเหล่านี้ มีความจำเป็นในการพัฒนาระบบสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านคลื่นวิทยุภาคพื้นดินสู่ยุคดิจิทัลที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ในบางสถานการณ์ การสื่อสารที่ขัดข้องเพียงไม่กี่นาที วินาที หรือเสี้ยววินาที อาจหมายถึงความเสียหายอันมหาศาลต่อการดำเนินธุรกิจ หรือผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและมีความมั่นคงอย่างยิ่ง

ระบบสื่อสารที่มีลักษณะดังกล่าวถูกนำไปใช้ในหลายกรณี เช่น ในกลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ หรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นต้น ความต้องการระบบการสื่อสารบรอดแบนด์ลักษณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจและในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของภาครัฐ โดยระบบดังกล่าวต้องมีความพร้อมใช้งาน มั่นคง และปลอดภัยสูงสุด

เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ อีริคสันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความสามารถของเครือข่ายเพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Network Capabilities) บรอดแบนด์แอพพลิเคชั่นส์เพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Broadband Applications) และการขยายเครือข่ายแบบยืดหยุ่น (Flexible Deployments)

เพอร์ นาร์วินเจอร์ หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่ายของอีริคสัน กล่าวว่า “เราได้เห็นโอกาสสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้บริการภาครัฐในการนำเครือข่าย LTE/5G ไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ Critical Broadband ของเรา จะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการนำระบบสื่อสารไปใช้ในสถานการณ์สำคัญ ไม่ว่าจะการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ พลังงาน สาธารณูปโภค การขนส่ง และสายการผลิต”

ความสามารถของเครือข่ายเพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Network Capabilities)

ความสามารถดังกล่าวประกอบด้วยฟีเจอร์สขั้นสูงหลายชนิด เพื่อสมรรถนะของเครือข่ายที่พร้อมรองรับการใช้งานในสถานการณ์ที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการใช้งานของเครือข่าย การบริหารจัดการได้ทีละหลาย ๆ เครือข่ายด้วยเทคนิคการแบ่งคลื่นความถี่ การขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอพพลิเคชั่นส์ ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้ถูกออกแบบมาให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด เพื่อการดำเนินงานหรือการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะถูกรบกวน นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการให้บริการ ลำดับความสำคัญ และการเข้าใช้ช่องสัญญาณเมื่อจำเป็น ทำให้สมรรถนะด้านความรวดเร็วในการตอบสนองและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ต้องการได้เสมอ แม้ในช่วงที่มีการใช้งานหนาแน่นหรือเมื่อช่องสัญญาณเต็ม

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลที่ต้องการไปทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ถูกใช้งานได้ง่าย การออกแบบสถานีฐานให้สามารถปฏิบัติงานได้ในโหมด fallback เมื่อการเชื่อมต่อของเครือข่ายมีปัญหา รวมถึงระบบการขยายเครือข่ายที่สามารถสร้างพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณชั่วคราวในเขตพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่ชนบทที่ไม่มีสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรอดแบนด์แอพพลิเคชั่นส์เพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญ (Critical Broadband Applications) 

แอพพลิเคชั่นส์นี้ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เรดิโอของอีริคสัน ที่ให้บริการแบบ push-to-talk การรับส่งข้อมูลและวีดีโอ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความสำคัญ บริการนี้จะเอื้อต่อการทำงานของผู้ให้บริการประชาชน อย่างเช่น ตำรวจและทหาร (หรือผู้ใช้ในลักษณะอื่น) ที่ต้องการระบบสื่อสารบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพสูง

การขยายเครือข่ายแบบยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายเฉพาะ (Flexible Deployments for Private Networks)

โมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพิเศษ ในลักษณะที่องค์กรภาคธุรกิจเป็นเจ้าของ ควบคุมการดำเนินงาน หรือการให้บริการของเครือข่ายด้วยตนเอง โมเดลทางธุรกิจลักษณะนี้ย่อมทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำสินทรัพย์และความสามารถในการบริหารจัดการที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้บริการเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะเหล่านี้โดยตรง 

ความสามารถในการขยายเครือข่ายแบบยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายเฉพาะของอีริคสัน ประกอบด้วยเทคโนโลยี Network Slicing จนถึงการแยกเครือข่ายแบบเป็นเอกเทศ (dedicated networks) ทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอโซลูชั่นส์และบริการเพื่อภาคอุตสาหกรรมเฉพาะได้อย่างครบวงจรและปรับลดขยายได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้ อีริคสันยังมาพร้อมการให้บริการจัดการข้อมูล (Managed Services) สำหรับเครือข่ายเฉพาะอีกด้วย ผ่านโซลูชั่นส์บนเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ เพื่อการคาดการณ์และป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า รวมทั้งลดต้นทุนในการดำเนินงาน บริการนี้ทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอโซลูชั่นส์และบริการเพื่อภาคอุตสาหกรรมเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ Critical Broadband จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการเพิ่มความสามารถในการผลิต และความปลอดภัย อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ข้อมูลตำแหน่งของสินทรัพย์และอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์ บุคลากร และลดเวลาการหยุดชะงักของปฏิบัติการทั้งระบบ

โทมัส ลินช์ ผู้อำนวยการบริหารของ IHS Markit กล่าวว่า “ระบบการสื่อสารเพื่อการใช้งานในสถานการณ์สำคัญกำลังได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับผู้ใช้มืออาชีพ นอกเหนือไปจากการสื่อสารด้วยเสียงที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ Critical Broadband ของอีริคสัน ทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอโซลูชั่นส์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยการนำเครือข่าย LTE และความสามารถในการดำเนินงานของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในราคาที่เหมาะสม”

 

สำหรับบรรณาธิการ

หากต้องการข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ข้อมูลบริษัทหรือภาพความละเอียดสูง กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.ericsson.com/press

หรือติดตามข่าวสารได้ที่

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดลพร ศรลัมพ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ +662 821 7127

เบอร์มือถือ +66 97 297 5394

อีเมล์ dolaporn.saralamba@ericsson.com

 

 

 

 

เกี่ยวกับอีริคสัน

อีริคสันช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เครือข่าย บริการทางดิจิทัล บริการด้านการจัดการ และธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีศักยภาพ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนแบบใหม่ การลงทุนของอีริคสันในนวตกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้โทรศัพท์และโมบายบอร์ดแบนด์แก่ผู้คนทั่วโลก อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และ NASDAQในกรุงนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com